ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ອະນຸມັດວີຊາໃຫ້ຊາວອາເມຣິກາ ທ່ອງທ່ຽວ-ພັກເຊົາໄດ້ ດົນເຖິງ 1 ປີ!

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດ ລາຍງານໃນວັນທີ 11 ເມສານີ້ວ່າ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງມະຕິຮັບຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງທາງການທູດ ລະຫວ່າງຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ວ່າດວ້ຍການອອກໜັງສືອະນຸຍາດພັກເຊົາ ຫລື ວີຊາ ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີ 92.9% ອະນຸຍາດໃຫ້ພົນລະເມືອງອາເມຣິກາ ສາມາດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພັກເຊົາພາຍໃນຫວຽດນາມໄດ້ ດົນເຖິງ 1 ປີ ດ້ວຍວີຊາປະເພດເຂົ້າອອກໄດ້ຫລາຍຄັ້ງ (Multiple Entry Visas) ຫວັງຊ່ວຍສົ່ງເສີມຄວາມສຳພັນທາງທຸລະກິດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແລະ ເພີ່ມຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ.

ປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວອາເມຣິກາ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພັກເຊົາພາຍໃນປະເທດໄດ້ ເປັນເວລາບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ ຊຶ່ງການອອກອະນຸຍາດ ເພີ່ມເວລາໃຫ້ດົນເຖິງ 1 ປີດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມຣິກາ ກໍໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງຊາວຫວຽດນາມ ເຊັ່ນດຽວກັນ.