ໂດຍສານ​ສາຍ​ໃຕ້​ກຽມປັບ​ລົງ​ລາຄາຄ່າ​ໂດຍສານ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້ຕາມການຫລຸດລົງຂອງລາຄານ້ຳມັນ

ປັດຈຸບັນທົ່ວສັງຄົມໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາລາຄາສິນຄ້າແລະບໍລິການຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບການນຳໃຊ້ນ້ຳມັນໃນການຂັບເຄື່ອນແລະ ໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍແມ່ນບັນຫາລາຄາຄ່າລົດໂດຍສານ, ຕຸກໆ, ຈຳໂບ, ລົດເມສາໃຕ້, ​ສາຍເໜືອຕ່າງໆວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ມີການປັບຫລຸດລາຄາລົງ, ທັງໆທີ່ລາຄານ້ຳມັນຫຼຸດລົງເກືອບເຄິ່ງ, ຊຶ່ງຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວທາງໜັງສືພິມລາວພັດທະນາຂອງພວກເຮົາກໍໄດ້ລົງ​​​ໄປສອບຖາມຄະນະບໍລິຫານສະຖານີຂົນສົ່ງ​​ໂດຍສານສາຍໃຕ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜ່ານມາສະຖານີ້ໂດຍສານສາຍໃຕ້​​ກໍໄດ້​​ເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງໂຍທາທິການແລະ ຂົນສົ່ງມາແລ້ວກ່ຽວກັບການກະກຽມປັບລົງລາຄາຄ່າໂດຍສານຕ່າງໆ,ຕາມກົນໄກຫຼຸດລົງຂອງລາຄານ້ຳມັນໃນປັດຈຸບັນແລະ ທາງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເອງກໍມີ​​ແຜນຈະປັບລົງລາຄາຄ່າເຊັ່ນກັນ ແລະ ຄາດວ່າຈະມີຂຶ້ນໃນໄວ້ນີ້ຢ່າງແນ່ນອນ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນແມ່ນພຽງແຕ່ລໍຖ້າແຈ້ງການຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງວ່າຈະປັບລົງໜ້ອຍຫຼາຍສຳໃດ ແລະ ຂໍຢືນຢັງວ່າເມື່ອຮັບແຈ້ງການ ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທາງໂດຍສານສາຍໃຕ້ກໍຈະປັບຮອບປີລົງລາຄາຄ່າ ໂດຍສານໃນທັນທີທັງນີ້ກໍເພື່ອອຳ ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານໄດ້ໄປມາຫາສູ່ກັນດີຂຶ້ນກວ່າເກ່ົາ.

 

ແຫລ່ງຂ່າວຈາກ: laophatthananewspaper