ແຈ້ງການ ທຶນການສຶກສາ ໄປຮຽນຕໍ່ລະດັບປະລິນຍາຕີ ໂທ ແລະ ເອກ ທີ່ປະເທດ ຣັດເຊຍ !

sc

ແຫລ່ງຂ່າວຈາກ: ສະຖານີ ຊາວໜຸ່ມລາວສິນໄຊຍຸກໃໝ່ FM 90.0 MHz