ປະກາດແຈ້ງທຶນການສຶກສາ Youth of Excellence Scheme of China Master Program ຂອງລັດຖະບານ ສປ ຈີນ 2016

SCAN1011

ແຫລ່ງຂ່າວຈາກ: ສະຖານີ ຊາວໜຸ່ມລາວສິນໄຊຍຸກໃໝ່ FM 90.0 MHz