” ຜີແດງ ” ຍື່ນສັນຍາ 3 ປີ ໃຫ້ Louis Van Hal ພິດຈາລະນາ

 aaa

ກະແສຂ່າວຂອງ ” ຜີແດງ ” ແມນເຊັສເຕີ ຢູໄນເຕັດ ທີ່ມາແຮງຍິງກວ່າຫຍັງ ໂດຍກ່ອນໜ້ານີ້ ຕົກເປັນຂ່າວຕຽມດຶງຄູຝຶກສອນ
Louis Van Hal ຄູຝຶກຂອງ ຮໍແລນ ແຕ່ບາງກະແສກໍ່ປັດຂ່າວ ວ່າບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຕ້ອງລໍ້ຖ້າເວລາເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະເປັນເລື່ອງພິສູດຄວາມຈິງທຸກເລື່ອງ .

ແຕ່ ບໍ່ດົນມານີ້ ສື່ມວນຊົນ ຍັກໃຫຍ່ ຂອງ ອັງກິດ ລາຍງານຂ່າວວ່າ ແມນຢູໄນເຕັດ ຫຼັກຍື່ນຂໍ້ສະເໜີ ເປັນສັນຍາໄລຍະເວລາ 3 ປີໃ ຫ້ Louis Van Hal  ທີ່ຄ່າແຮງຫຼາຍກວ່າ 25 ລ້ານປອນ,  ໂດຍລາຍງານວ່າຫາກໃດ້ໂຕ Louis Van Hal ມາເປັນຄູຝຶກ ກໍ່ຍັງຄົງໃຫ້ Ryan Giggs ຄູຝຶກປັດຈຸບັນ ໃຫ້ເຮັດໜ້າທີ່ຕໍ່ໄປ ທັ້ງນີ້ຍັງບໍ່ມີລາຍງານເຖິງບົດສະຫຼຸບວ່າ Louis Van Hal ຈະມີຫົວໃຈໃຫ້ທັບ ” ຜີແດງ ” ຫຼື ບໍ່ .

 

ກຸ້ງຄຳ ແສນມະນີ