IrfanView 4.37 ໂປຣແກຣມເບິ່ງຮູບແກ້ໄຂຮູບຂະໜາດນ້ອຍ

0
1692

061339p5selc7qd7c9s9el
IrfanView ເປັນໂປຣແກຣມເບິ່ງຮູບທີ່ເນັ້ນດ້ານຄວາມໄວແລະຂະໜ!ດທີ່ນ້ອຍກະທັດຫັດ ໂປຣແກຣມອອກແບບມາໃຫ້ມີຂະໜາດໂປຣແກຣມທີ່ນ້ອຍຫຼາຍ ແຕ່ກໍມີຄວາມສາມາດທີ່ພ້ອມພຽງສຳລັບການເບິ່ງຮູບທົ່ວໄປ ເນື່ອງຈາກວ່າໂປຣແກຣມມີຂະໜາດທີ່ນ້ອຍຈຶ່ງຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນເຄື່ອງໜ້ອຍແລະຍັງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງໄວ ໂປຣແກຣມໃຊ້ງານໄດ້ງ່າຍ ເໝາະສຳລັບການໃຊ້ງານທົ່ວໄປ ຮອງຮັບການເບິ່ງໄຟລຮູບນາມສະກຸນທົ່ວໆໄປ ມີຄວາມສາມາດໃນການແປງຟາຍຮູບພາບເທື່ອລະຫຼາຍໆຟາຍ, ຄົ້ນຫາຮູບພາບ, ສາມາດໃຊ້ແກ້ໄຂຮູບພາບໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້, ຄຣອບພາບເອົາແຕ່ສະເພາະສ່ວນທີ່ຕ້ອງການ, ໃສ່ເອັບເຟັກຮູບພາບ, ໃສ່ລາຍນ້ຳເປັນຕົ້ນ ສຳລັບເວີຊັ່ນອັບເດດຫຼ້າສຸດກໍໄດ້ມີການເພີ່ມການຮອງຮັບການເປີດໄຟລອະນິເມຊັ່ນຂອງໄຟລ GIF ພາບເຄື່ອນໄຫວ, ຮອງຮັບການໃຊ້ງານເອັບເຟັກແລະປລັກອິນຂອງ Photoshop

IrfanView is a fast and compact image viewer/converter. It is trying to be simple for beginners and powerful for professionals. It supports file formats and features. Features include: multi-language support, Thumbnail option, Painting, slideshow, toolbar skins, fast directory browsing, batch conversion/editing, multipage editing, file search, change color depth, scanning, cut/crop, IPTC edit, capturing, lossless JPG operations, effects, watermark image option, ICC support, EXE/SCR creating, many hotkeys, command line options and plugins.

What’s new in this version: Version 4.37 adds new features for Resample, Animated GIFs, Photoshop Effects and plugin updates.

ແລະຢ່າຄິດວ່າໂປຣແກຣມຈະມີຂະໜາດພຽງແຕ່ 1.79 MB ເທົ່ານັ້ນ ລູກຫຼິ້ນຂອງໂປຣແກຣມຫຼັກໆກໍຄືພວກປລັກອິນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໂຫຼດຕ່າງກັນໂດຍສາມາດໂຫຼດໄດ້ຈາກດ້ານລຸ່ມເລີຍເດີ້