ອອກກຳລັງກາຍ 30 ນາທີ ໜີໂລກມະເຮັງມົດລູກ

Pic_370773

  ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ທີ່ Imperial ວິທະຍາໄລລອນດອນ ຍືນຍັນວ່າແມ່ຍິງທັ້ງຫຼາຍຈະໜີພົ້ນຈາກໂລກມະເຮັງເຍື້ອມົດລູກໃດ້ ພຽງແຕ່ ອອກກຳລັງກາຍໃຫ້ໃດ້ວັນລະ 30 ນາທີ ແລະຮັກສານ້ຳໂຕໃຫ້ເໝາະສົມເອົ້າໄວ້. ຖ້າຫາກເປັນແມ່ຍິງທີ່ອັງກິດຈະໜີພົ້ນໃດ້ຕັ້ງເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງ ຖ້າຍັງຮັກສາຮູບຮ່າງໃຫ້ຜອມບ່າງແລະອອກກຳລັງກາຍປະຈຳ ແທນທີຈະ ຕ້ອງເສຍຊີວິດລົງດ້ວຍໂລກປີລະປະມານ 3,700 ຄົນ . ນັກຄົ້ນຄວ້າໃດ້ຂໍ້ມູນຈາກການວິເຄາະແລະປຽບທຽບເອກະສານ ລາຍງານຜົນການວິໃຈໂລກມະເຮັງເຍື່ອມົດລູກທາງວິທະຍາສາດທີ່ເຮັດຮ່ວມ ຈາກທົ່ວໂລກເປັນຄັ້ງທຳອິດ ດຣ Theresa Barratt ຜູ້ເປັນຫົວໜ້າໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ “ຖ້າອອກກຳລັງກາຍ ຢ່າໃຫ້ນ້ຳໜັກຫຼາຍເກີນໄປ ຈະສາ ມາດຫຼີກໂລກມະເຮັງປາກມົດລູກໃຫ້ຫ່າງແລະຈະຊ່ວຍໃຫ້ສຸກຂະພາບດີໄປດ້ວຍ.