ລາວ ຍັງຂາດມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ໂຄງການອຸດສາຫະກຳໃຫຍ່

onchan

ການນຳໃຊ້ກຳລັງແຮງງານລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນໂຄງການລົງທຶນໃຫຍ່ຢູ່ໃນ ສປປ.ລາວ ຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງ ກັບກົດໝາຍແຮງງານ ທີ່ໄດ້ລະບຸວ່າ:ສາມາດນຳເຂົ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີລະດັບສີມືຂັ້ນຕ່ຳ 10% ແລະ 20% ສຳລັບແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີລະດັບວິຊາການສູງ ແຕ່ຕົວຈິງແມ່ນແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຍັງມີຫລາຍກວ່າ.

ທ່ານ ນາງ ອ່ອນຈັນ ທຳມະວົງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຮງງານ-ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ ໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ເປີດກວ້າງຂອງລັດຖະບານ ປະຈຳປີ 2013 ລະຫວ່າງ ວັນທີ 16-20ກັນຍາ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ວ່າ:ຄວາມຫວັງຂອງລັດຖະບານແມ່ນ ທຸກໆໂຄງການລົງທຶນ ຕ້ອງໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ໂດຍສະເພາະການນຳໃຊ້ກຳລັງແຮງງານລາວ.ໃນແຜນດຸ່ນດ່ຽງແຮງ ງານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ແຕ່ປີ 2011-2015ແຮງງານລາວ ຈະຂາດດ້ານປະລິມານເຖິງ 9ໝື່ນຄົນ.ສະນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍດຸ່ນດ່ຽງ ໂດຍ ການນຳເຂົ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ ແລະ 2ປີຜ່ານມາ ໄດ້ນຳເຂົ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ 2ໝື່ນກວ່າຄົນ ຄາດຄະເນໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້ ຈະນຳເຂົ້າ ອີກ 7ໝື່ນຄົນ.ສິ່ງທີ່ທ້າທາຍອີກຢ່າງໜຶ່ງ ແມ່ນມາດຕະຖານ,ສະຕິ,ຄວາມອົດທົນ ແລະ ລະບຽບວິໄນຂອງກຳລັງແຮງງານລາວ ທຽບກັບປະເທດອື່ນ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນລະດັບຈຳກັດໂດຍສະເພາະເມື່ອໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານດ້ານອຸດສາຫະກຳ ເຊັ່ນ:ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເຕັກນິກ ວິຊາການສູງ ແຕ່ແຮງງານລາວທີ່ຄວາມສາມາດໄດ້ມາດຕະຖານຍັງມີຈຳກັດ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານ ສະເພາະເປັນສ່ວນໃຫຍ່.ສ່ວນໂຄງການອື່ນໆ ກໍປະສົບບັນຫາກັບແຮງງານລາວ ທີ່ມັກພັກວຽກເປັນອາທິດເວລາມີບຸນບ້ານ,ບາງໂຮງງານ ໄດ້ໂຈະ ການດຳເນີນການຜະລິດໄວ້ຊົ່ວຄາວ ຍ້ອນລະດູເຮັດນາ,ກຳມະກອນພັກວຽກໄປເຮັດນາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ,ການນຳເຂົ້າ ຫລື ສົ່ງອອກແຮງງານ ໄປຕ່າງ ປະເທດ ແມ່ນກົດເກນໜຶ່ງ ເຊິ່ງບໍ່ມີປະເທດໃດສາມາດກຳນົດວ່າ ບໍ່ໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດເຂົ້າປະເທດຕົນ ຫລື ຈຳກັດ ບໍ່ໃຫ້ແຮງງານຕົນອອກ ຕ່າງປະເທດ.ປະເທດເຮົາກໍເຊັ່ນກັນ,ບໍ່ສາມາດບັງຄັບບໍ່ໃຫ້ແຮງງານລາວ ອອກໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງໄດ້ ເຖິງວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ ພະຍາຍາມ ໃນການດຶງດູດສຶກສາອົບຮົມ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນສົ່ງເສີມອາຊີບອິດສະລະຢູ່ເຂດຊົນນະບົດໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ແຕ່ກໍບໍ່ປະຕິເສດໄດ້ການຫລັ່ງ ໄຫລໄປຕ່າງປະເທດ.

ທ່ານ ນາງ ອ່ອນຈັນ ທຳມະວົງ ຍັງອະທິບາຍຕື່ມກ່ຽວກັບ ການສ້າງມາດຕະຖານໃຫ້ສີມືແຮງງານລາວ ເພື່ອສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ເທົ່າທຽມກັບແຮງງານ ໃນປະເທດອາຊຽນວ່າ: ເພື່ອກຽມໃສ່ການເຂົ້າເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ AECກໍໄດ້ມີຄວາມຕັ້ງໜ້າໃນການສືບຕໍ່ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງ ງານ,ດຳລັດວ່າດ້ວຍການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໂດຍລົງເລິກພາກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາກຳລັງແຮງງານ ໃຫ້ມັນສອດຄ່ອງກັບຄວາມ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນໄລຍະໃໝ່ ໃຫ້ແຮງງານລາວມີຄຸນນະພາບ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ໃຫ້ໄດ້.ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ ກໍໄດ້ສືບຕໍ່ກັບການປັບປຸງໂຄງລ່າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງບັນດາສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໂດຍສະເພາະ ສູນພັດທະນາ ສີມືແຮງ ງານຢູ່ໂພນພະເນົາ ໃຫ້ເປັນສູນຕົວແບບເທື່ອລະກ້າວ,ຍົກລະດັບສູນພັດທະນາ ສີມືແຮງງານມິດຕະພາບລາວ-ສ.ເກົາຫລີ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃຫ້ກາຍເປັນສະຖາບັນພັດທະນາສີມື ແລະ ທົດສອບມາດຕະຖານສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ. ສົກປີ 2012-2013 ກະຊວງ ຮສສ ໄດ້ປະສານກັບ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ສຳເລັດກ່ຽວ ກັບການສ້າງມາດຕະຖານ ສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດໃນ 2 ສາຂາລວມ 17 ວິຊາຊີບຄື ສາຂາກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ 10 ວິຊາຊີບ  ແລະ ສາຂາວິຊາຊີບລົດຍົນ 7 ວິຊາຊີບ ທີ່ມີມາດຕະຖານສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ. ຕໍ່ໄປຈະສືບຕໍ່ຝຶກສີມື ແລະ ກ້າວເຂົ້າສູ່ການດຳເນີນການ ທົດສອບມາດຕະຖານສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນທັງດ້ານຈຳນວນ ແລະ ຮັບປະກັນ ຄຸນນະພາບ.ສົກປີ 2013-2014ສືບຕໍ່ສ້າງມາດ ຕະຖານສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ ດ້ານການບໍລິການ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໄອທີ ເມື່ອມີຄວາມຊຳນານງານແລ້ວ ກໍກ້າວໄປສູ່ການ ທົດສອບ ຈຶ່ງສາມາດເຊື່ອມໂຕເຂົ້າກັບແຮງງານອາຊຽນໄດ້ ເມື່ອແຮງງານມີມາດຕະຖານເທົ່າກັບແຮງງານຂອງປະເທດອື່ນໆເທື່ອລະກ້າວ ຈຶ່ງຈະສາມາດ ຄ້ຳປະກັນ ກ່ຽວກັບສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ ຂອງກຳລັງແຮງງານ ເຊັ່ນ ເງິນເດືອນ ຫລື ຄ່າແຮງງານຂອງກຳມະກອນ.ເພາະຜ່ານມາເງິນເດືອນຂອງ ແຮງງານຕ່າງປະເທດແມ່ນສູງກວ່າແຮງງານລາວ ກໍຍ້ອນເຮົາບໍ່ທັນໄດ້ມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການທົດສອບສີມືແຮງ ງານຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳໃນການໃຫ້ ເງິນເດືອນລະຫວ່າງລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ທີ່ມາhttp://www.kpl.net.la