ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ຄົນກຳລັງມີລູກບໍ່ຄວນກິນ

ppp

  1. ປາດິບ, ປາທະເລນ້ຳເລິກ, ປາກະປ໋ອງ, ປາທູນ່າກະປ໋ອງ, ຫອຍເຊີຮີ່ ຫອນນາງລົມ ເພາະອາຫານຈຳພວກນີ້ມີຄໍເຣດຕໍຣໍສູງ, ປາທີ່ຜູ້ເປັນແມ່ຕ້ອງກິນແມ່ນປາທີ່ປຸງສຸກ ປາທີ່ສົດໃຫມ່ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສານອາຫານທີ່ດີ ແລະ ທີ່ສຳຄັນຕ້ອງກິນປາຢ່າງໜ້ອຍສອງຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ
  2. ອາຫານທີ່ເພີ່ມນ້ຳໜັກແຕ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າ: ຄີມທຽມ, ເຂົ້າໜົມຫວານ, ເຄື່ອງດື່ມປະເພດນ້ຳອັດລົມ ໝາກໄມ້ເຊື່ອມ, ຄີມທຽມ, ເຄັກ, ກະແລມລົດຫວານຈັດ.
  3. ເຄື່ອງດື່ມມຶນເມົາ: ຕໍ່ໃຫ້ຜູ້ເປັນແມ່ມັກດື່ມຊ່ຳໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອເວລາທີ່ທ່ານຖືພາ ກໍ່ຄວນຈະຫຼີກຫຼ່ຽງ ເພາະເມື່ອເກີດລູກອອກມາແລ້ວ ແມ່ນມີໂອກາດສູງທີ່ເດັກຈະ ມີນ້ຳໜັກໜ້ອຍ ຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ ຫົວລີບ ຫຼື ອາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງສະຕິປັນຍາຢດ້ ທີ່ເອ້ນກັນວ່າ Fetal Alcohol Syndrome.
  4. ຂອງເຜັດຮ້ອນ: ການກິນອາຫານລົດຈັດນັ້ນແມ່ນຫ້າມຢ່າງເດັດຂາດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານທ້ອງເສຍ, ອາຫານເປັນພິດ ເຊິ່ງມັນສາມາດລົບກວນລະບົບທຳງານອື່ນ
  5. ນ້ຳຕານຈຳນວນຫຼາຍ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີອາການບວມໃດ ແລະ ຮ້າຍໄປກ່ວານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ທ້ອງເສຍ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍກັບລູກໄດ້
  6. ຂອງໝັກດອງ: ແນ່ນອນວ່າເປັນສິ່ງທຳອິດທີ່ຄົນມີລູກຕອງຂາດບໍ່ໄດ້, ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າຂອງດອງນັ້ນມີສ່ວນປະສົມຂອງເກືອ ແລະ ນ້ຳຕານຈຳນວນຫຼາຍ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີອາການບວມໃດ ແລະ ຮ້າຍໄປກ່ວານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ທ້ອງເສຍ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍກັບລູກໄດ້

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ SK Herbal International