ຕັດເສັ້ນປະສາດ ແກ້ຄວາມດັນໂລຫິດສູງ

Pic_368779

    ເປັນພະຍາດ killer silentງຽບທີ່ສຸດຂອງໂລກ ດ້ວຍເຫດທີ່ຜູ້ປ່ວຍຈະບໍ່ຄ່ອຍຮູ້ໂຕວ່າເປັນຫລືເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຕາໂຕເອງ. ພວກເຂົາເຈົ້າພົບເຫັນໂດຍບັງເອີນໃນການສຶກສາກັບໜູທີ່ເປັນໂລກຄວາມດັນໂລຫິດສູງວ່າ ຫາກຕັດເສັ້ນປະສາດທີ່ເຊື່ອມສະໝອງກັບ ເສັ້ນເລືອດທີ່ໄປລ້ຽ້ງສະໝອງທີ່ເປັນປົມນ້ອຍໆ ໃຫຍ່ປະມານເມັດເຂົ້າສານຕິດຢູ່ທີ່ແຕ່ລະຂ້າງຂອງເສັ້ນເລືອດອອກ ເສັ້ນຄວາມດັນໂລຫິດຂອງ ໜູຈະຕົກຕ່ຳລົງ ການຄົ້ນພົບນີ້ໄດ້ລາຍງານໄວ້ໃນວາລະສານ “ການສື່ສານທໍາມະຊາດ” ສະຫະລັດ ພ້ອມກັບແຈ້ງວ່າທີມງານຄົ້ນຄ້ວາ ຍັງໃດ້ທົດລອງກັບມະນຸດເຊິ່ງຄາດວ່າຈະຊາບຜົນໃນປາຍປີນີ້ດ້ວຍ. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການກວດຫາໂລກນີ້ວ່າເປັນໂລກນີ້ ຫລາຍຄົນອາດຈະຕ້ອງອາໃສຢາລົດຄວາມດັນໂລຫິດຊ່ວຍໄປເກືອບຈະຕະຫລອດຊີວິດແຕ່ແພດ ຜູ້ຊ່ຽວຊານກໍ່ເປີດເຜີຍວ່າ ມີຜູ້ປ່ວຍອີກຫລາຍ ປະມານ1 ໃນ 50 ຄົນ ທີ່ການກິນຢາກໍ່ບໍ່ອາດຈະຊ່ວຍເຫລືອຫຍັງໃດ້.