ບັດພິເສດຫລາກຫລາຍຄວາມສາມາດ

10005900_946619802071611_1850962682952147562_o

ປະຈຸບັນບັດເອທີເອັມຫລືບັດອື່ນມີແຕ່ສາມາດຮູດເອົາເງິນຕ່າງໆ ແຕ່ດຽວນີ້ມີການພັດທະນາໃຫ້ມັນໄດ້ໃຊ້ງານຫລາຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນ : ກາດສາມາດວັດແທກໄດ້ ສາມາດແຕ້ມແບບ ,ສາມາດໄຂຝາທີແຂງໄດ້,ແລະຍັງໄຂນ໋ອດໄດ້ນໍາອີກ

10379962_946619795404945_1748540239709522503_o

 

10535095_946619782071613_3911394230937270274_o

 

10873431_946619798738278_4189931783617258317_o

 

11423391_946619775404947_2566610104264638628_o