ເຊກອງລາຄາເຂົ້າຕ່ຳ ຊາວນາຫັນປູກຜັກ ທົ່ງນາແຊງຫລຸດແຜນ

11-3-2556 16-06-58

ລະດູ​ການ​ຜະລິດ​ເຂົ້ານາແຊງ​ໃນ ປີ 2013 ແຂວງ​ເຊ​ກອງ​ບໍ່​ບັນລຸ​ເປົ້າ​ທີ່ ຕັ້ງ​ໄວ້ 1.105 ເຮັກຕາ, ຍ້ອນ​ຊາວ​ກະ ສິ​ກອນ​ຫັນ​ໄປ​ປູກ​ຜັກ​ຂາຍ​ແທນ​ລາຍ​ໄດ້​ຈາກ​ລາຄາ​ເຂົ້າ​ທີ່​ຕົກຕ່ຳ.

ທ່ານ ສີ​ສະຫມຸດ ໄຊ​ມົນຕີ ຮອງ​ຫົວຫນ້າ​ຂະແຫນງ​ປູກຝັງ​ພະ​ແນກ​ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ​ເຊ​ກອງ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ: ການ​ຜະລິດ​ເຂົ້ານາແຊງ​ປີ​ນີ້ ແຂວງ​ເຊ ກອງ​ປະຕິບັດ​ໄດ້​ພຽງ 380 ເຮັກຕາຈາກ​ພື້ນ​ທີ່​ມີ​ນ້ຳ​ຫົດ 625 ເຮັກຕາ ຂະນະ ທີ່​ແຜນການ​ຄາດ​ໄວ້ 1.105 ເຮັກຕາ ຍ້ອນ​ເນື້ອທີ່ ເຮັດ​ນາແຊງ​ຢູ່​ເມືອງ​ທ່າ​ແຕງ ແລະ ເມືອງ​ລະ​ມາມ ມີ​ຈຳນວນ​ຫລຸດ​ລົງສາເຫດ​ເກີດ​ຈາກ​ບັນຫາ​ລາຄາ​ເຂົ້າ​ຕົກຕ່ຳ, ອີກ​ທັງ​ຍັງ​ຂາດ​ແຮງ​ງານ​ເຂົ້າ​ໃນ ການ​ຜະລິດ ດ້ວຍ​ເຫດ​ນີ້​ຊາວ​ກະສິກອນ ສ່ວນ​ຫນຶ່ງ​ຈິ່ງ​ຫັນ​ເນື້ອທີ່​ນາ​ມາ​ປູກ​ພືດ  ຜັກ​ເພື່ອ​ເປັນ​ບ່ອນ​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ທົດ​ແທນ ການ​ຂາຍ​ເຂົ້າ.

ທ່ານ​ຮອງ​ຫົວຫນ້າ​ຂະແຫນງ​ປູກຝັງ ໃຫ້​ຮູ້​ອີ​ກວ່າ: ນອກຈາກ​ບັນຫາ​ລາຄາ ເຂົ້າ​ຕົກຕ່ຳ​ແລ້ວ​ການ​ສະຫນອງ​ນ້ຳ​ບໍ່ ພຽງພໍ​ກໍ່​ມີ​ສ່ວນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ປະລະເນື້ອທີ່​ນາແຊງ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ເຊິ່ງ​ສະແດງ​ອອກ​ຄື: ທົ່ວ​ແຂວງ​ມີເນື້ອທີ່​ແຜນການ​ຜະລິດ​ເຂົ້ານາແຊງ 1.105 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່​ນ້ຳຫົດ​ໄດ້​ຕົວ​ຈິງ 625 ເຮັກຕາ ແຕ່ພາກ​ປະຕິບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ໄດ້​ພຽງ 380 ເຮັກຕາ, ປະຈຸ​ບັນ​ສາມາດປັກ​ດຳ​ໄດ້​ແລ້ວ 81%

ໃນ​ນັ້ນ ເມືອງ​ລະ​ມາມ ມີ​ເນື້ອທີ່​ທັງ​ຫມົດ 665 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ນ້ຳ​ຫົດ​ໄດ້ 327 ເຮັກຕາ, ແຕ່​ເນື້ອທີ່​ປະຕິບັດ​ຕົວ​ຈິງ 131 ເຮັກຕາ, ປະຊາຊົນ​ເອົາ​ພື້ນ​ທີ່ 196 ເຮັກຕາປູກ​ພືດ, ສ່ວນ​ເມືອງ​ທ່າ​ແຕງ​ມີເນື້ອທີ່​ທັງ​ຫມົດ 180 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່​ນ້ຳ​ຫົດ​ໄດ້ 52 ເຮັກຕາ ເຮັດນາແຊງ​ພຽງ 23 ເຮັກຕາ ເຫລືອ ນັ້ນ 29 ເຮັກຕາ ແມ່ນ​ໃຊ້​ປູກ​ພືດ ກະສິກຳ​ເປັນ​ສິນຄ້າ.

ຢ່າງໃດ​ກໍ່​ຕາມ ເຖິງ​ວ່າ​ຫລາຍເມືອງ​ຈະ​ປ່ອຍປະ​ການ​ເຮັດ​ນາແຊງ ແຕ່​ເມືອງ​ກະລຶມ​ທີ່​ມີ​ເນື້ອທີ່ນາ​ທັງ​ຫມົດ 80 ເຮັກຕາ ມີ​ນ້ຳ​ສະຫນອງ​ຢ່າງ​ພຽງພໍແມ່ນ​ໄດ້​ປັກດຳ​ທັງ​ຫມົດ ປະຈຸ​ບັນ​ສຳເລັດ​ເປັນທີ່​ຮຽບ​ຮ້ອຍ​ແລ້ວ, ເມືອງ​ດາກ​ຈຶງມີ​ເນື້ອທີ່ 180 ເຮັກຕາ ປະຕິບັດ 145,8 ເຮັກຕາ ຍັງ​ອີກ 20% ເທົ່າ​ນັ້ນ​ຈະ​ປັກ​ດຳ​ໄດ້​ສຳເລັດ.

ສຳລັບ​ເນື້ອທີ່​ແຜນການ​ຜະລິດພືດ​ລະດູແລ້ງ 170 ເຮັກຕາ, ສະມັດ​ຖະ​ພາບ 5,7 ໂຕນ​ຕໍ່​ເຮັກຕາ, ໃນ​ນີ້ ສະເພາະ​ຜະລິດ​ພືດ​ສະບຽງອາຫານ 100 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່​ພືດເປັນ​ສິນຄ້າ 70 ເຮັກຕາ, ແຕ່​ປະຈຸບັນ​ການ​ຜະລິດ​ພືດ​ສະບຽງ​ອາຫານ​ຜັດ​ປະຕິບັດ​ໄດ້​ຕົວ​ຈິງ 216 ເຮັກຕາ, ພືດ​ເປັນ​ສິນຄ້າ​ໄດ້ 117 ເຮັກຕາ, ທ່ານ ສີ​ສະຫມຸດ ໄຊ​ມຸນຕີ ກ່າວ.

ທີ່ມາhttp://www.ecom.org.la