ພະນັກງານລັດຈຳນວນໜຶ່ງ ຍັງໄດ້ເງິນເດືອນຊ້າ

ອີງຕາມຂ່າວຈາກ ໜ້າເຟສບຸກຂອງໜັງສືພິມ ປະເທດລາວ ໄດ້ລາຍງານວ່າມີລັດຖະກອນຈຳນວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຕ່າງແຂວງ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍເຖິງໜັງສຳນັກພິມ ປະເທດລາວເພື່ອຢາກໃຫ້ທວງຖາມ ເຖິງເຫດຜົນຂອງການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຊ້າ ເພາະມັນໄດ້ກະທົບກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ ປະຈຳວັນ ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຄົວເຮືອນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ, ຄ່ານ້ຳ, ຄ່າໄຟ, ຄ່າຮຽນຂອງລູກ ແລະອື່ນໆ ໃນນັ້ນ ມີລາຍງານວ່າ ບາງບ່ອນໃຊ້ເວລາເປັນ 3 ເດືອນ ຈຶ່ງໄດ້ເທື່ອໜຶ່ງ. ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແກ້ໄຂ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນທຸກໆ ທ້າຍຂອງເດືອນ.

ແນວໃດກໍຕາມ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ຂັ້ນເທິງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍບໍ່ໄດ້ນິ້ງນອນໃຈ ໄດ້ພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຢູ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ດັ່ງໄດ້ເຫັນຂ່າວທີ່ນຳສະເໜີໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ທັງໝົດນັ້ນກໍເພື່ອພະນັກງານລັດຖະກອນ ແລະພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແຕ່ທຸກບັນຫານັ້ນ ການແກ້ໄຂກໍຍ່ອມຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ແລ້ວພາຍໃນ ມື້ໜຶ່ງຍາມດຽວໄດ້.

d68ee0be-4e3f-4fa7-b32b-64ea286f1e43