ສາວຜິວຂາວແຕ່ງໜ້າແບບໃດດີ?A: ການແຕ່ງໜ້າເບິ່ງເໝືອນບໍ່ໃດ້ແຕ່ງກຳລັງມາແຮງທາງແຟຊັ່ນໃນຕອນນີ້ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານງາມຂື້ນໃດ້ແບບບໍ່ ຫຼາຍເກີນໄປ ມີວິທີຄື:

– ເລີມຈາກການແຕ້ມຄອນຊີວເລີໃນບໍລິເວນທີ່ມີປັນຫາຢ່າງບໍລິເວນໃຕ້ຕາຫຼືຮອບສິວ ກະຈາຍໃຫ້ດີແລ້ວເຊັດໃຫ້ຢູ່ຕົວ

ດ້ວຍແປ້ງຝຸ່ນTranslucent.

– ປັດ clutch ໂທນສີpeach.(ສີບົວອົມນ້ຳຕານ) ລົງຈຸດສູງສຸດຂອງໂໜກແກ້ມເບົາໆ ຈາກນັ້ນກໍລູບໄລ້ລົງບົນສັນດັງ ເພື່ອເຮັດ

ໃຫ້ໃບໜ້າເບິ່ງມີສີສັນຂື້ນມາ.

– ຈາກນັ້ນກໍ່ທາອາຍແຊໂດ້ສີນ້ຳຕານອອກດຳຫຼືສີເບວລົງເປືອກຕາ ແລ້ວໃຊ້ໂທນສີຂາວໆ ປັດລົງໂໜກຄິ້ວດັດຂົນຕາແລ້ວ

ປັດມາສຄາລ່າໜຶ່ງຮອບ.

– ຈົບດ້ວຍການທາລິດສີບົວຫຼືສີບົວອົມສົ້ນ ໂດຍເລືອກແບບທີ່ເປັMatt Butcher.ແຕ່ຖ້າຄຸນເລືອກໃຊ້ແບບມັນວາວຫຼື

Gloss texture.ກໍ່ຄວນໃຊ້ແຕ່ນ້ອຍ ຈະໃດ້ງາມແບບທຳມະຊາດ.