ເຄັດລັບເພື່ອຮີມສົບນຽນນຸ່ມ

 

 

 

 

ສົບແຫ້ງແຕກຫລືຕົກເກັດຈະບໍ່ມີວັນເກີດຂື້ນ ຖ້າທ່ານເຮັດຕາມເຄັດລັບງ່າຍໆ ຂອງເຮົານີ້

ຂັດຜິວ ທ່ານຄວນຄັດຜິວບໍລິເວນປາກອາທິດລະສອງຄັ້ງ ເພື່ອກະຈັດຜິວແຫ້ງແລະRoughອອກໄປ ໂດຍໃຊ້ແປງຖູແຂວ

ສຳລັບເດັກນ້ອຍ (ເຊິ່ງມັນຈະມີຂົນແປງນຸ່ມກວ່າ) ກັບຜະລິຕະພັນເພີ່ມຄວາມຊຸ່ທຊື່ນແບບເຂັ້ມຂົ້ນ ໃຫ້ກັບຮີມສົບແບບ ວັດສາລີນ ຫຼືໃຊ້ຄີມສະລັບທີ່ມີສ່ວນຜະສົມຂອງນ້ຳຕານຊາຍ ເຊິ່ງຄວນທຳການຂັດຮີມສົບນີ້ໃນຂະນະອາບນ້ຳ ເພາະໄອອຸ້ນ

ໃນຫ້ອງນ້ຳຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ສະເກັດຜິວແຫ້ງໆ ນຸ່ມຂື້ນ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຄັດລອກອອກໄປໃດ້ງ່າຍຂື້ນ.

ລ໊ອກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ທາລິດແບບທີ່ຊ່ວຍເຕີມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ກັບຮີມສົບກ່ອນທາລິດ ຫຼືໃຊ້ລິດແບບທີ່ມີສ່ວນຜະສົມຂອງ

ມວຍເຈີໄລເຊວທີ່ຊ່ວຍເຕີມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ຂື້ນໃດ້ໃນຂັ້ນຕອນດຽວ.

ປົກປ້ອງຜິວ ຜິວທີ່ຄ່ອນຂ້າງບອບບາງບໍລິເວນຮີມສົບ ມັກຈະຖືກລັງສີຢູ່ວີໃນແສງແດດທຳຮ້າຍໃດ້ງ່າຍ ທ່ານຈຶ່ງຄວນປົກ

ປ້ອງຮີມສົບດ້ວຍລິດbalmຫຼືລິດທີ່ມີຄ່າ SPF15 ເປັນປະຈຳໃນຍາມກາງເວັນ