ສປປ ລາວ ຈະສົ່ງເສີມສິນຄ້າກະສິກຳ 9 ແຂວງພາກເໜືອ ອອກໄປຈີນ

ສປປ ລາວ ຈະສົ່ງເສີມສິນຄ້າກະສິກຳ 9 ແຂວງພາກເໜືອ ອອກໄປຈີນ

 

ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທັງໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກໍຄືການກ້າວໄປເປັນປະຊາຄົມອາຊຽນ ໃນປີ
2015 ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ໂດຍສະເພາະຄາດໝາຍສູ້ຊົນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີເທື່ອທີ VII ແລະ ການຫັນ
ເປັນອຸດສາຫະກຳ-ທັນສະໄໝ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ໃນວັນທີ 19 ກຸມພາ 2013 ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ
ກໍໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບການຜະລິດ ແລະ ມາດຕະການສົ່ງເສີມສິນຄ້າກະສິກຳ 9 ແຂວງພາກເໜືອອອກໄປ ສປ.ຈີນ
ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານເສດຖະກິດ ເຊິ່ງມີບັນ
ດາທ່ານເຈົ້າແຂວງ-ຮອງເຈົ້າແຂວງ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກົມກອງ-ຂະແໜງການ ແລະ ບັນດາພະແນກການທີ່ປິ່ນອ້ອມຈາກ
ສູນກາງ ແລະ 9 ແຂວງພາກເໜືອ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນກອງປະຊຸມທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ລີ້ງນະສອນ ເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຊາບວ່າ: ແຂວງມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 15.370 ກິໂລຕາ
ແມັດ ປະກອບມີ 7 ເມືອງ 475 ບ້ານ ແບ່ງອອກເປັນ 60 ກຸ່ມບ້ານ ແລະ 88 ບ້ານໃຫຍ່ ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 297.063
ຄົນ ໃນນັ້ນ ມີບ້ານທຸກຍາກ 296 ບ້ານ ມີ 22.404 ຄອບຄົວທຸກຍາກ ມີພົນລະເມືອງທຸກຍາກ 148.800 ຄົນ ເສດຖະກິດຂອງ
ແຂວງມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ດ້ວຍລະດັບ 11% ຕໍ່ປີ ລວມຍອດມູນຄ່າຜົນຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ (GDP) ສະ
ເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ 7,5 ລ້ານກີບ ຫຼື 934 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ເທົ່າກັບ 78% ຂອງແຜນການ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ ກໍໄດ້ມີຄຳເຫັນເຈາະຈີ້ມບາງບັນຫາ ເພື່ອເປັນທິດທາງໃນ
ການປຶກສາຫາລືກັນໃນກອງປະຊຸມ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນແລ້ວວ່າ ປີນີ້ແມ່ນປີທີ 3 ຂອງການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີເທື່ອທີ VII ປີກາງສະໄໝຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກ ໃນໄລຍະ 2 ປີທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຮົາ
ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນຫຼາຍດ້ານ ໃນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສູ້ຊົນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມດັ່ງກ່າວ ແຕ່ເບິ່ງລວມແລ້ວ
ພວກເຮົາຍັງມີຫຼາຍດ້ານທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ເປັນຕົ້ນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ການ
ບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ ກໍຄືການກະກຽມທຸກດ້ານ ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ອັນສຳຄັນ
ແມ່ນການກະກຽມພື້ນຖານວັດຖຸ-ເຕັກນິກ ສຳລັບການນຳເອົາປະເທດຂອງພວກເຮົາຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ
2020 ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ມີການເຕົ້າໂຮມເອົາຂະແໜງການຈາກສູນກາງ ແລະ ບັນດາແຂວງຈາກ 9 ແຂວງພາກເໜືອ ເພື່ອມາປຶກສາ
ຫາລືກັນກ່ຽວກັບການເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງຂອງພວກເຮົາ ໃນການຊຸກຍູ້ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແນໃສ່ເພື່ອສົ່ງອອກໄປ ສປ.ຈີນ
ໃນເງື່ອນໄຂອັນໃໝ່ ຄື: (1) ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ WTO ພ້ອມກັນນັ້ນ ລາວເຮົາໃນຖານະເປັນສະມາຊິກອາຊຽນ ກໍ
ຍັງໄດ້ເຂົ້າໃນຂະບວນການສ້າງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC) ຊຶ່ງກໍມີຄວາມໝາຍລວມໄປເຖິງການສ້າງເຂດການຄ້າເສລີ
ພາຍໃນອາຊຽນເອງ ແລະ ອາຊຽນກັບຄູ່ເຈລະຈາ ກໍຄື ຈີນ ທີ່ເປັນໜຶ່ງໃນຄູ່ເຈລະຈາຂອງອາຊຽນ ແລະ (2) ການພົວພັນລະ
ຫວ່າງ ລາວ ແລະ ຈີນ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່ ມັນແມ່ນໄລຍະແຫ່ງການສ້າງການເປັນຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ດ້ວຍ
ເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ ການນຳຂອງສອງພັກ ສອງລັດ ລາວ-ຈີນ ຈຶ່ງຕົກລົງກັນວ່າ ພວກເຮົາຈະຊຸກຍູ້ຢ່າງແຂງແຮງດ້ານການຜະລິດ
ໂດຍສະເພາະການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຈາກກະສິກຳຢູ່ພາກເໜືອຂອງລາວນີ້ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບຈີນ ດັ່ງນັ້ນ ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະ
ຊຸມເທື່ອນີ້ ແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລືກັນວ່າ ຈະເຮັດແນວໃດ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການຄ້າກັບຈີນມີບາດກ້າວອັນໃໝ່ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ສອງພັກ ສອງລັດ ສະນັ້ນ ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ສະເໜີໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຜ່ານ
ມາ ກ່ຽວກັບການຄ້າກັບຈີນ ທັງເບື້ອງລາວ ແລະ ເບື້ອງຈີນ ລວມເຖິງການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຊັດເຈນຂອງທ້ອງຖິ່ນ ສູນ
ກາງ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆ ເພື່ອຊອກໃຫ້ເຫັນສາເຫດຂອງບັນຫາ ແລະ ແກ້ໄຂເຮັດໃຫ້ການຄ້າກັບຈີນມີທ່ວງທ່າດີຂຶ້ນ.
ຫົວຂໍ້ຂ່າວອື່ນໆທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຫົວຂໍ້ຂ່າວອື່ນໆທີ່ໜ້າສົນໃຈ
ທີ່ມາhttp://www.vientianemai.net