ປະຊາຊົນກຸ່ມພັດທະນາທົ່ງແສນ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ ຍ້ອນການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ

img_3120
ທ່ານ ສອນແກ້ວ ກາງປ່າວວື ກຳມະການພັກເມືອງ ເລຂາກຸ່ມພັດທະນາບ້ານທົ່ງແສນ ເມືອງຄຳເກີດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ໃຫ້ສຳ
ພາດຕໍ່ນັກຂ່າວໃນວັນທີ 10 ກຸມພາ 2013 ນີ້ວ່າ: ກຸ່ມພັດທະນາທົ່ງແສນ ປະກອບມີ 9 ບ້ານ 10 ໜ່ວຍພັກ 1.316 ຫຼັງຄາ
ເຮືອນ ພົນລະເມືອງ 9.247 ຄົນ ຍິງ 4.566 ຄົນ ອາຊີບຕົ້ນຕໍຂອງປະຊາຊົນແມ່ນຜະລິດກະສິກຳ ເປັນຕົ້ນ ເຮັດນາ ເຮັດສວນ
ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ຖືເອົາການປູກສາລີ ແລະ ຖົ່ວດິນ ເປັນຫຼັກ ສະມັດຖະພາບແມ່ນ 3-4 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ
ໃນປີໜຶ່ງສາມາດຜະລິດໄດ້ 2 ລະດູຄື: ລະດູແລ້ງແຕ່ເດືອນເມສາຫາເດືອນສິງຫາ ແລະ ລະດູຝົນແຕ່ຕຸລາຫາມັງກອນ ປີໜຶ່ງສົ່ງ
ອອກໄດ້ປະມານ 2.000-3.000 ໂຕນ ສະເພາະສາລີສ່ວນໃຫຍ່ຈະສົ່ງໄປຂາຍທາງປະເທດຫວຽດນາມ ສາລີແຫ້ງ ລາຄາ
1.800-2.000 ກີບ/ກິໂລ ສ່ວນຖົ່ວດິນຂາຍຢູ່ພາຍໃນປະເທດໃນລາຄາປະມານ 2.000-3.000 ກີບ/ກິໂລ ນອກຈາກການຜະລິດ
ແລ້ວ ປະຊາຊົນຍັງໄດ້ລ້ຽງສັດຕາມປະເພນີການຜະລິດເຂົ້າໄດ້ 360 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ ລາຍຮັບ 355.000 ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ ຊີວິດການ
ເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂຶ້ນ ຖ້າທຽບໃສ່ເມື່ອກ່ອນ ປັດຈຸບັນຈຳນວນຄອບຄົວທີ່ພົ້ນທຸກແລ້ວມີ 1.123 ຄອບ
ຄົວ 86% ຍັງບໍ່ທັນພົ້ນທຸກ 193 ຄອບຄົວ 14,66% ໃນກຸ່ມພັດທະນາທົ່ງແສນ ໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໝົດທຸກບ້ານ ບັນດາເສັ້ນທາງ
ໄລຍະລະດູແລ້ງ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ທຸກບ້ານ ລະດູຝົນຍັງມີ 3 ບ້ານທີ່ລົດບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປເຖິງ ສ່ວນການສຶກສາມີໂຮງຮຽນປະ
ຖົມ ສາທາລະນະສຸກ ກໍມີຖົງຢາປະຈຳບ້ານ ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບການສັກຢາ ຢອດຢາເປັນປົກກະຕິ ລະບົບການສຶກສາກໍມີມໍຕົ້ນຫາມໍ
ປາຍ ຈຳນວນ 1 ແຫ່ງ ມີນັກຮຽນ 700 ກວ່າຄົນ ປັດຈຸບັນ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວມີພາຫະນະຮັບໃຊ້ຫຼາຍພໍສົມຄວນ ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະ
ແຕ່ປີ 2005-2006 ໃນນັ້ນ ມີລົດຮຸນໄດ 88 ຄັນ ລົດຕູ້ 18 ຄັນ ວີໂກ້ 15 ຄັນ ລົດໄຖຍ່າງຕາມ 666 ຄັນ.
ທ່ານ ສອນແກ້ວ ກາງປ່າວວື ຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ: ສຳລັບແຜນການພັດທະນາໃນຕໍ່ໜ້ານັ້ນ ກຸ່ມທົ່ງແສນໄດ້ສ້າງແຜນງານ 4 ແຜນງານ
32 ໂຄງການ ຊຶ່ງໃນຈຳນວນນີ້ໄດ້ປະຕິບັດແລ້ວຈຳນວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນ ໂຄງການສ້າງຫ້ອງການກຸ່ມບ້ານ ໂຄງການຕໍ່ຕາຂ່າຍ
ໄຟຟ້າເຂົ້າສູ່ໂຄງການຜະລິດ ທະລຸເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບ້ານຕໍ່ບ້ານ ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມໃຫ້ບ້ານທີ່ບໍ່ທັນມີໂຮງຮຽນ ປະ
ກອບໂຕະຕັ່ງໃຫ້ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນທີ່ຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນພວມສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ເປັນບູລິມະສິດທີໜຶ່ງ
ເຊັ່ນ: ການເລັ່ງກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ 2 ຊັ້ນ ເພື່ອຮອງຮັບນັກຮຽນທີ່ລົ້ນຫ້ອງຮຽນ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງໄປຫາເຂດຊົນນະບົດຫ່າງ
ໄກສອກຫຼີກ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ໄປມາສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ ສືບຕໍ່ຂໍທຶນກໍ່ສ້າງລະບົບນ້ຳປະປາໃນເຂດໃຈກາງກຸ່ມໃຫ້ມີນ້ຳໃຊ້ຢ່າງ
ພຽງພໍ ເພາະວ່າຕົກລະດູແລ້ງ ປະຊາຊົນບໍ່ມີນ້ຳໃຊ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ພ້ອມນີ້ກໍຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງລະບົບຊົນລະປະທານທີ່ມີຢູ່
ແລ້ວ ໃຫ້ສາມາດສະໜອງນ້ຳໃຫ້ກະສິກອນມີນ້ຳໃຊ້ພຽງພໍເຂົ້າໃນການຜະລິດລະດູແລ້ງຕື່ມອີກ.
ທີ່ມາ:http://www.vientianemai.net