ຄະນະສະເພາະກິດຄົ້ນຄວ້າບັນຫາສິນຄ້າ-ອັດຕາເງິນເຟີ້

0
126

ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລົງເມື່ອວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2024 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າບັນຫາສິນຄ້າ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ເພິ່ມສູງຂຶ້ນ. (ລາຍລະອຽດແຈ້ງການສາມາດອ່ານໄດ້ລຸ່ມນີ້)

May be an image of text

May be an illustration of blueprint and text