ພະຍາກອນອາກາດວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2024

0
103

ຄວາມກົດດັນອາກາດຕໍ່າໄດ້ປົກຄຸມຢູ່ທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດລາວດ້ວຍກໍາລັງອ່ອນ ຫາ ປານກາງ, ສົມທົບກັບລົມມໍລະສຸມ ຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ພັດປົກຄຸມເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ. ຊື່ງຍັງຈະເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ ຟ້າເຫຼື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍ ຫາ ປານກາງ ພ້ອມມີ ລົມພັດແຮງເປັນບາງໂອກາດຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ ຂໍ້ມູນອຸຕຸກະເສດປະຈໍາອາທິດສໍາລັບເຂົ້ານາປີ ແລະ ພຶດຜັກ,ວັນທີ່08-14/6/2024. ໃນໄລຍະ ຫນຶ່ງອາທິດຂ້າງຫນ້າແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງໄຟແຫ້ງແລ້ງຢູ່ໃນເຂດເມືອງ: ເມືອງ ຄໍາ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ. ເຂົ້ານາປີ ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະຈະ ເລີນເຕີບໂຕຂອງຕົ້ນກ້າ. ດັ່ງນັ້ນຊາວກະສີກອນຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ ແລະ ເພີ່ມທະວີການນໍາໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເຫນາະສົມ ສໍາລັບ ພະຍາດເພ້ຍຈັກຈັ່ນສີນໍ້າຕານ, ເພ້ຍຈັກຈັ່ນສີຂຽວ, ດ້ວງກໍສີເຫຼືອງ, ບົ້ງຮໍ່າໃບ, ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງປານກາງ, ພະຍາດກາບໃບແຫ້ງ, ພະຍາດໃບຈຸດສີນໍ້າຕານ, ແມງບົ່ວ, ບົ້ງຫໍ່ລໍາຕົວແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງ, ໃຫ້ຊາວກະສິກອນກໍາຈັດຕົ້ນທີ່ຕິດເຊື້ອ, ໃຊ້ຢາຄາເຊື້ອລາທີ່ເໝາະສົມຖ້າຈໍາເປັນ, ໃຊ້ຝຸ່ນຊີວະພາບເພື່ອຄວາມແຂງແຮງຂອງຕົ້ນກ້າ ແລະ ຫຼຸດຜອ່ນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດ.

ພາກເຫນືອດ້ານຕາເວັນອອກ: ຈະມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງຟ້າເຫຼື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍ ຫາ ປານກາງຢູ ບາງທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ເນື້ອທີ່ການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນເທົ່າກັບ 50%ຂອງພາກ. ອຸນຫະພູມໃນ ລະຫວ່າງ 21 —31 ອົງສາ.

ພາກເຫນືອດ້ານຕາເວັນຕົກ: ຈະມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ ຟ້າເຫຼື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍ ຫາ ປານກາງ ບາງທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ເນື້ອທີ່ການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນເທົ່າກັບ 55% ຂອງພາກ. ອຸນຫະພູມໃນ ລະຫວ່າງ 23 – 36 ອົງສາ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ຈະມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ ຟ້າເຫຼື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍ ຫາ ປານກາງພ້ອມມີ ລົມພັດແຮງເປັນບາງໂອກາດ ຫຼື ເນຶ້ອທີ່ການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນເທົ່າກັບ 60%. ອຸນຫະພູມ ໃນລະຫວ່າງ 25 – 33 ອົງສາ.

ພາກກາງ: ຈະມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ ຟ້າເຫຼື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍ ຫາ ປານກາງຢູ່ເກືອບທົ່ວໄປ ພ້ອມມີລົມພັດແຮງຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ເນຶ້ອທີ່ການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນເທົ່າກັບ 60%ຂອງພາກ. ອຸນຫະພູມໃນລະຫວ່າງ 23 – 35 ອົງສາ.

ແຂວງໄຊສົມບູນ: ຈະມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ ຟ້າເຫຼື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍ ຫາ ປານກາງ ຫຼື ເນື້ອທີ່ ການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນເທົ່າກັບ 50%. ອຸນຫະພູມໃນລະຫວ່າງ 19 – 32 ອົງສາ.

ພາກໃຕ້: ຈະມີຝົນຕົກ ຟ້າຮ້ອງ ຟ້າເຫຼື້ອມ ໃນລະດັບຄ່ອຍຫາປານກາງຢູ່ເກືອບທົ່ວໄປ ພ້ອມມີລົມພັດແຮງຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ເນື້ອທີ່ການປົກຫຸ້ມຂອງຝົນເທົ່າກັບ 55% ອຸນຫະພູມໃນລະຫວ່າງ 24–35 ອົງສາ.

ສຳລັບເຂດພູພຽງບໍລິເວນ: ຈະມີຝົນຕົກ ຟ້າຮ້ອງ ຟ້າເຫຼື້ອມ ໃນລະດັບຄ່ອຍຫາປານກາງ ພ້ອມມີລົມພັດແຮງເປັນບາງອກາດ ຫຼື ເນື້ອທີ່ການປົກຫຸ້ມເທົ່າກັບ 55% ອຸນຫະພູມໃນລະຫວ່າງ 18–28 ອົງສາ.