ຫນັງສືແຈ້ງເຕືອນ: ຜູ້ທີ່ຊົມໃຊ້ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກ 8, ໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ລະຫວ່າງ ເດືອນ 7-10 ປີ 2024

0
212

ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການຟື້ນຟູ ກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກ 8, ຊ່ວງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງເຕືອນມາຍັງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫລວດ, ພໍ່ຄ້າ, ນັກທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອນ ການຕ່າງໆ ຊາບທົ່ວເຖິງກັນວ່າ: ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 8 ຊ่ວງພູໄຮ ແຕ່ ກມ 42+800 ຫາ 50+800 (ເຂດພູໄຮ) ແມ່ນກໍາລັງເລັ່ງດໍາເນີນການຟື້ນຟູກໍ່ສ້າງ, ເນື່ອງຈາກເປັນຊ່ວງທາງທີ່ຄ້ອຍຊັນ ແລະ ປັດຈຸບັນເຂົ້າສູ່ຊ່ວງລະດູຝົນ, ຊຶ່ງໃນເວລາ ຝົນຕົກຫນັກຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ອາດມີຄວາມສ່ຽງສູງ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີນໍ້າປ່າໄຫຼ, ດິນ ແລະ ຫິນ ເຈື່ອນໃສ່ຫນ້າທາງ, ຫນ້າ ທາງມື່ນ ຊຶ່ງອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງບໍ່ປອດໄພ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຜູ້ສັນຈອນໄປ-ມາຕາມເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ ຄືໃນປີຜ່ານມານັ້ນ.

ສະນັ້ນ, ຖ້າບໍ່ຈໍາເປັນແມ່ນ ໃຫ້ຫຼີກລ່ຽງການສັນຈອນຜ່ານຊ່ວງທາງດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະເວລາທີ່ມີຜົນຕົກຫນັກ ຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ແລະ ຊ່ວງເວລາກາງຄືນ ແຕ່ 22:00 ໂມງ ຫາ 6:00 ໂມງເຊົ້າ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງທ່ານ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງຕືອນມາຍັງທຸກໆ ທ່ານ ເພື່ອຊາບ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືດ້ວຍ.