ສະໜາມເຕະບານໃນສະຫະລັດ ເປັນຂຸມຂະໜາດໃຫຍ່ ມີຄວາມເລິກ 15 ແມັດ

0
219

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານໃນວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2024 ນີ້ ສະໜາມເຕະບານທາງຕອນໃຕ້ຂອງລັດອິລີນອຍເກີດຍຸບລົງເປັນຂຸມຂະໜາດໃຫຍ່ ຈົນເຮັດໃຫ້ເສົາໄຟໃຫຍ່ຕົກລົງໄປໃນຂຸມທີ່ມີຄວາມເລິກ 15 ແມັດ ເຊິ່ງຢູ່ທາງດ້ານລຸ່ມເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ລະວ່າ: ໄດ້ມີການເຮັດເໝືອງຫິນປູນໃຕ້ດິນ ແລະ ຍັງບໍ່ມີລາຍງານຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວິດ.

ຜູ້ອຳນວຍການຜະແນກສວນສາທາລະນະ ແລະ ນັນທະນາການເມືອງອາວຕັນ ກ່າວວ່າ: ຄາດວ່າຂຸມດັ່ງກ່າວມີຄວາມກວ້າງຢ່າງນ້ອຍ 30.5 ແມັດ ແລະ ມີຄວາມເລິກປະມານ 9.1 ເຖິງ 15.2 ແມັັດ ສົ່ງຜົນໃຫ້ໃນຂະນະນີ້ສວນສາທາລະນະ ກໍດອນ ມົວ ແລະ ຫົນທາງບໍລິເວນໃຫ້ຄຽງຕ້ອງປິດໃຫ້ບໍລິການຊົ່ວຄາວ.

ທາງດ້ານບໍລິສັດທີ່ໄດ້ດຳເນີນການຂຸດຫິນປູນໃນພຶ້ນທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຂຸມທີ່ຍຸບຕົວລົງເປັນເຫດມາຈາກ ການຊຸດຕົວຂອງພຶ້ນຜິວ ທີ່ເໝືອງໃຕ້ດິນໃນເມືອງອາວຕັນ ແລະ ຍັງມີລາຍງານວ່າ: ພຶ້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈະຖືກປິດ ແລະ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຜ່ານເຂົ້າ-ອອກ ໃນໄລຍະນີ້ ສ່ວນທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ກວບສຶບ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ກຳລັງກວດສອບເໝືອງ ແລະ ດຳເນີນການແກ້ໄຂ ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ໃຫ້ປອດໄພ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນນ້ອຍທີ່ສຸດ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ໄທລັດ