ຫ້າມອອກໃບຕາດິນໃໝ່ ໃຫ້ຜູ້ຊື້ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຈັດສັນ

0
249

ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງກົມທີ່ດິນ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ-ສິ່ງແວດລ້ອມ ລົງເມື່ອວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2024 ເລື່ອງ: ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການຊື້-ຂາຍ, ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຈັດສັນທີ່ດິນແບ່ງຂາຍເປັນ ຕອນ ທີ່ມີລັກສະນະທຸລະກິດ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ຈາກກົມທີ່ດິນ ຫຼື ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂັ້ນແຂວງ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ດຳເນີນການອອກໃບຕາດິນໃໝ່ ໃຫ້ຜູ້ຊື້ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຢ່າງເດັດຂາດ, ເຊິ່ງຈະເລີ່ມປະຕິບັດນັບແຕ່ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2024 ເປັນຕົ້ນໄປ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງແຈ້ງມາໃຫ້ທຸກທ່ານຊາບທົ່ວເຖິງກັນ. ສາມາດອ່ານລາຍລະອຽດແຈ້ງການລຸ່ມນີ້:

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ