10 ເທັກນິກຂັບລົດແບບໃດໃຫ້ປະຢັດນຳ້ມັນ

0
2130

ໃນພາວະທີ່ນໍ້າມັນມີການຂາດຕະຫຼາດແບບນີ້, ຫຼາຍຄົນຄົງຈະຄິດຫາວິທີທາງຮັບມືແນວໃດເພື່ອໃຫ້ການຂັບຂີ່ລົດປະຢັດນຳ້ມັນທີ່ສຸດ, ມື້ນີ້ລາວໂພສໄດ້ນຳເອົາເທັກນິກມາຝາກໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເອົາໄປລອງເຮັດກັນ, ເຊື່ອເລີຍວ່າພຽງແຕ່ທ່ານປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳຕາມຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຢັດນຳ້ມັນຂຶ້ນຢ່າງແນ່ນອນ.

1. ຂັບລົດດ້ວຍຄວາມໄວແບບຄົງທີ່, ສະໝໍ່າສະເໝີ.

ການຂັບລົດດ້ວຍຄວາມໄວແບບບໍ່ຄົງທີ່ ຫຼື ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີຈະເຮັດໃຫ້ລົດກິນນຳ້ມັນຫຼາຍ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການຂັບຊ້າຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຢັດນຳ້ມັນແຕ່ຢ່າງໃດ, ແນະນຳວ່າໃຫ້ຂັບໃນຄວາມໄວແບບຄົງທີ່ ແລະ ສະໝໍ່າສະເໝີ,ບໍ່ໄວ, ບໍ່ຊ້າເກີນໄປ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເຜົາໄໝ້ຂອງນໍ້າມັນໄດ້.

วิธีขับรถให้ประหยัดน้ำมัน - Mazda City 02

2. ບໍ່ເບຣກເລື້ອຍໆ ຫຼື ເບຣກກະທັນຫັນ.

ຮູ້ຫຼືບໍ່? ການເບຣກລົດເລື້ອຍໆ ຫຼື ເບຣກກະທັນຫັນຈະເຮັດໃຫ້ເພິ່ມອັດຕາການສິ້ນເປືອງນໍ້າມັນຫຼາຍຂຶ້ນ.ດັ່ງນັ້ນ, ໃນເວລາທີ່ຂັບລົດຄວນສັງເກດແວດລ້ອມອ້ອມຕົວແບບໄກໆເພື່ອປະເມີນສະຖານນະການຂ້າງໜ້າ ແລະ ວາງແຜນການຂັບລົດໃຫ້ເໝາະສົມ, ເມື່ອພົບສິ່ງກີດ ຂວາງທີ່ຕ້ອງເບຣກລົດກໍຈະໄດ້ຄ່ອຍໆເບຣກໄວ້ແຕ່ໄລຍະໄກໆໄວ້ກ່ອນ. ເພາະການຢຸດລົດຄັ້ງໜຶ່ງ ແລ້ວຈະເລັ່ງເຄື່ອງເພື່ອອອກຕົວລົດໃໝ່ອີກຄັ້ງແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານລົດຫຼາຍ, ພາໃຫ້ລົດເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ.

วิธีขับรถให้ประหยัดน้ำมัน - Mazda City 03

3. ບໍ່ເລັ່ງລົດແບບພຸ່ງຕົວອອກແຮງ ຫຼື ຄວນເລັ່ງໃນຍາມຈຳເປັນ.

ຫຼີກລ່ຽງການເລັ່ງລົດແບບພຸ່ງຕົວອອກແຮງເລື້ອຍໆເພາະຈະເຮັດໃຫ້ສິ້ນເປືອງນໍ້າມັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄວນເລັ່ງໃນຍາມທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ.

วิธีขับรถให้ประหยัดน้ำมัน - Mazda City 04

4.ໃນຍາມທີ່ລົດຕິດດົນໆ ໃຫ້ໃສ່ເກຍວ່າງ.

ຖ້າລົດຕິດໄຟແດງເປັນເວລາດົນ, ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດແມ່ນໃຫ້ໃສ່ເກຍວ່າງປະໄວ້, ເພາະຜົນຈາກການທົດລອງເຫັນວ່າ ວິທີນີ້ຊ່ວຍປະຢັດນຳ້ມັນໄດ້ແທ້ ແລະ ຍັງຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ເມື່ອຍຂາຈາກການຕ້ອງຢຽບເບຣກຕະຫຼອດເວລາອີກດ້ວຍ.

วิธีขับรถให้ประหยัดน้ำมัน - Mazda City 05

5. ໝັ່ນເຊັກລົມຢາງລົດ.

ການໝັ່ນກວດເຊັກລົມຢາງລົດ, ສາມາດຊ່ວຍປະຢັດນໍ້າມັນ, ເພາະການທີ່ລົມຢາງລົດອ່ອນຈະພາໃຫ້ຢາງລົດສຽດສີກັບພື້ນຖະໜົນ ພາໃຫ້ເຄື່ອງຈັກຮັບພາລະໃນການໝຸນລໍ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຜົາໄໝ້ນໍ້າມັນຫຼາຍຂຶ້ນ.

วิธีขับรถให้ประหยัดน้ำมัน - Mazda City 06

6. ເປີດເເອໃນອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມ ບໍ່ເຢັນເກີນໄປ.

ພຽງແຕ່ຕັ້ງອຸນຫະພູມຂອງເຄື່ອງປັບອາຫາດໃນລົດໃນເໝາະສົມ, ບໍ່ເຢັນ ຫຼື ຮ້ອນຈົນເກີນໄປ ກໍສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກໄດ້ແລ້ວ.

วิธีขับรถให้ประหยัดน้ำมัน - Mazda City 07

7. ບໍ່ບັນທຸກເຄື່ອງໃນລົດຫຼາຍເກີນໄປ.

ເມື່ອລົດຕ້ອງບັນທຸກນຳ້ໜັກຫຼາຍຂຶ້ນ, ລົດກໍຈະໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຢັດນຳ້ມັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລົດແລ່ນໄດ້ໄວຂຶ້ນກໍຄືການບັນທຸກເຄື່ອງໃນນຳ້ໜັກທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຈຳເປັນ.

วิธีขับรถให้ประหยัดน้ำมัน - Mazda City 08

8. ໝັ່ນກວດເຊັກເຄື່ອງຈັກຂອງລົດ.

ໝັ່ນກວດເຊັກເຄື່ອງຈັກຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ປ່ຽນອາໄຫຼ່ລົດຕາມກຳນົດ ຈະຊ່ວຍຖະໜອມເຄື່ອງຈັກໃຫ້ມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸຸດການເປືອງນໍ້າມັນຫຼາຍຂຶ້ນ.

วิธีขับรถให้ประหยัดน้ำมัน - Mazda City 09

9. ປ່ຽນນໍ້າມັນເຄື່ອງຕາມໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດ.

ການປ່ຽນນຳ້ມັນເຄື່ອງ ຄວນອີງຕາມຄຳແນະນຳໃນຄູ່ມືການໃຊ້ງານລົດ ຫຼື ຕາມປະເພດຂອງນໍ້າມັນເຄື່ອງ, ປົກກະຕິກຳນົດເວລາການປ່ຽນນໍ້າມັນເຄື່ອງແມ່ນ 6 ເດືອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າລົດຈະບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ໃຊ້ງານກໍຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນນໍ້າມັນເຄື່ອງເນື່ອງຈາກນໍ້າມັນເຄື່ອງອາດຈະມີການເສື່ອມສະພາບລົງຕາມເວລາ.

วิธีขับรถให้ประหยัดน้ำมัน - Mazda City 10

10. ມອດເຄື່ອງຈັກເພື່ອຈອດລົດ.

ຮູ້ຫຼືບໍ່? ເມື່ອຈອດລົດແຕ່ບໍ່ມອດຈັກລົດຈະເຮັດໃຫ້ສິ້ນເປືອງນໍ້າມັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຫາກມີຄວາມຈຳເປັນໃນການຈອດລົດດົນເກີນ 5 ນາທີ, ຄວນດັບຈັກລົດເພື່ອປະຢັດນໍ້າມັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດ.

วิธีขับรถให้ประหยัดน้ำมัน - Mazda City 11

 

ບົດຄວາມຈາກ: mazdacity