ໄທ-ຈີນ ຮ່ວມເຊັນສັນຍາການຊື້ຂາຍໄຟຟ້າຈາກເຂື່ອນໃນລາວ

0
657

ບໍລິສັດ GULF ຂອງໄທ ແລະ ລັດວິສະຫະກິດຈີນ ເຊັນສັນຍາຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອຂາຍໄຟຟ້າດົນເຖິງ 29 ປີ ໂດຍຈ່າຍໄຟຈາກໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ ປາກແບ່ງ ໃນ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະເປີດດຳເນີນກິດຈະການປີ 2033.

GULF ແລະ China Datang Overseas Investment Co., Ltd. (CDTO) ເປັນລັດວິສະຫະກິດ ແລະ ບໍລິສັດພະລັງງານຂອງ ສປ ຈີນ ໄດ້ຮ່ວມກັນລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຮັບຊື້ໄຟຟ້າ ກັບການໄຟຟ້າຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ.

ເພື່ອພັດທະນາໂຄງການໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ ປາກແບ່ງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງປາກແບ່ງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ພ້ອມຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໄດ້ທັງໝົດໃຫ້ແກ່ການໄຟຟ້າໄທ.

ຫຼ້າສຸດ ໃນວັນທີ 13 ກັນຍາ 2023 Pak Beng Power Company Limited ໄດ້ຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງ GULF ແລະ CDTO ໃນອັດຕາ 49% ແລະ 51% ຕາມລຳດັບ ເພື່ອດຳເນີນໂຄງການປາກແບ່ງ ໄດ້ເຂົ້າລົງນາມສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟຟ້າ ກັບ ການໄຟຟ້າໄທ ຮຽບຮ້ອຍ ໂດຍມີສັນຍາໄລຍະເວລາ 29 ປີ ນັບຈາກມື້ຈ່າຍໄຟຟ້າເຂົ້າລະບົບ ແລະ ມີອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າສະເລ່ຍ 2,7129 ບາດຕໍ່ກິໂລວັດ-ຊົ່ວໂມງ.

ທັ້ງນີ້ ໂຄງການໄຟຟ້າປາກແບ່ງ ຍັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຈັດຫາເງິນກູ້ກັບສະຖາບັນການເງິນ ຄາດວ່າຈະປິດການຫາເງິນກູ້ໃນປີ 2024 ແລະ ໃຊ້ເວລາກໍ່ສ້າງປະມານ 8 ປີ ໂດຍມີກຳນົດເປີດໃນປີ 2033.

ແຫຼ່ງຂ່າວ PPTV ໄທ