ລາວເຮົາອາດຈະຂາດແຄນນ້ຳມັນອີກຄັ້ງ

0
3099

ປະຊາຊົນລາວກຳລັງປະເຊີນວິກິດຂາດແຄນນ້ຳມັນອີກຄັ້ງ ເມື່ອບໍລິສັດນ້ຳມັນເຊັ່ນ ພີທີທີ ລາວ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບສະຖານະການນ້ຳມັນໃນປັດຈຸບັນ.

ໃນວັນທີ 21 ກັນຍາ 2023 ທາງບໍລິສັດ ພີທີທີ ລາວ ອອກແຈ້ງການ ໂດຍລະບຸວ່າ: ເນື່ອງຈາກ ສະຖານະການ ປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈໍາກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ທີ່ຈໍານາຍນ້ຳມັນອື່ນໆ ໄດ້ປະສົບບັນຫາການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເພື່ອນໍາໄປຊື້ຜະລິດຕະພັນນ້ຳມັນ ຈຶ່ງເປັນເຫດສໍາຄັນ ທີ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ເກີດພາວະຂາດແຄນນ້ຳມັນຂື້ນໄດ້

ໂດຍເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 18/09/2023 ເປັນຕົ້ນໄປ ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈໍາກັດ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຈໍາກັດ ການສັ່ງຊື້ມັນ ກາຊວນ ແອັດຊັງ ແລະ ແອັດຊັງພິເສດ ເພື່ອເປັນການບໍລິຫານນໍ້າມັນໃຫ້ກັບລູກຄ້າທຸກສະຖານີບໍລິການຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຈະພະຍາຍາມໃນການຈັດຫາ ແລະ ບໍລິຫານນ້ຳມັນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນຂອງລູກຄ້າທຸກທ່ານ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າສະຖານະການດັ່ງກ່າວຈະຜ່ານໄປດ້ວຍດີ.