ສາວກິນເຄື່ອງດື່ມຫຼຸດຮຸ່ນ ຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດປົກກະຕິຈົນໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງປ້ຳຫົວໃຈ

0
617

ຍັງມີປະເດັນມາເລື່ອຍໆ ກ່ຽວກັບການກິນເຄື່ອງດື່ມຫຼຸດຮຸ່ນ ເຮັດໃຫ້ເສຍສຸຂະພາບ ຫຼ້າສຸດ ມີຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກອອກມາແບ່ງປັນປະສົບການກິນກາເຟກັບໂກໂກ້ຫຼຸດຮຸ່ນ ຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດປົກກະຕິຈົນໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍ.

ໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ 2023 ຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຊື່ NamNim Souphanith ໄດ້ໂພສວ່າ: ຕົນເປັນຄົນກີນກາເຟຫຼຸດຮຸ່ນຫຍັງມາຕະຫຼອດແຕ່ກໍ່ບໍ່ເຄີຍວ່າຈະແພ້ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເຕັນໄວຜິດປົກກະຕິຫຍັງ, ແຕ່ຢູ່ມາມື້ໜຶ່ງຈາກທີ່ກິນກາເຟ ກໍມາປ່ຽນເປັນກີນໂກໂກ້ແທນ ຊື້ໂກໂກ້ມາກີນ 1 ຖົງຈະມີ 10 ຊອງ ກິນມາຈົນຮອດຊອງສຸດທ້າຍຈຶ່ງມາເປັນແບບນີ້.

ວັນທີ 6/9/2023 ຂ້ອຍຊົງໂກໂກ້ກີນຕອນປະມານ 9-10 ໂມງເຊົ້າ ແລ້ວ 12 ໂມງຕອນສວາຍນັ່ງກິນເຂົ້າຢູ່ດີໆກໍຮູ້ສຶກເລີ່ມຫົວໃຈເຕັ້ນໄວຜິດປົກກະຕິ ຕອນນັ້ນກໍຄິດແຕ່ວ່າຄືຈະບໍ່ເປັນຫຍັງຫຼາຍ ຕັ້ງແຕ່ຕອນສວາຍທີ່ຫົວໃຈເຕັນໄວຈົນມາຮອດຕອນຄໍ່າກໍຍັງເຕັນໄວຢູ່ ກໍເລີຍເຂົ້ານອນ ພໍແຕ່ເອົາຫົວລົງໝອນນອນກໍ່ເລີ່ມຫາຍໃຈບໍ່ໄດ້ດີຖືວ່ານອນລາບບໍ່ໄດ້ເລີຍ ຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ ໄດ້ແຕ່ນັ່ງອີງຕຽງນອນ ຈົນມາຮອດ 11 ໂມງຕອນເດິກ ຮູ້ສຶກບໍ່ໄຫວແລ້ວເລີຍຕັດສິນໃຈໃຫ້ຜົວພາມາໂຮງໝໍແຂວງ ພໍມາຮອດຫ້ອງສຸກເສີນໝໍເພີນກໍເລີ່ມແທກຄວາມດັນປົກກະຕິດີ ຟັງເບິ່ງຫົວໃຈຫ້ອງລຸ່ມເຕັ້ນ ແຕ່ຫ້ອງເທິງບໍ່ເຕັ້ນ ແທກຄື້ນຂອງຫົວໃຈທີ່ເຕັນໄວຈົນຮອດ 200 ກວ່າ (ໂດຍປົກກະຕິຫົວໃຈຂອງຄົນເຮົາຈະເຕັນໄວຢູ່ທີ່ 60-100) ແຕ່ຂອງຕົນ ແມ່ນເຕັ້ນໄວຈົນຮອດ 200 ກວ່າ ໝໍຈຶ່ງຮີບເອົາອົກຊີມາໃສ່ໃຫ້ດົມ ເອົາຢາທີ່ກ້ຽວກັບຫົວໃຈມາໃຫ້ອົມໄວ້ຢູ່ກ້ອງລີ້ນ ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປປະມານ 10 ນາທີ ກໍເລີ່ມຮາກ ແລະ ຫາຍໃຈບໍ່ອອກ ໝໍຊ່ວຍກັບມາໄດ້ ແຕ່ຫົວໃຈກໍ່ຍັງເຕັນໄວ 200 ກວ່າ ຢູ່ຈົນມາຮອດຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 7/9/2023 ໝໍ ແລະ ດຣ ໃຫຍ່ ກໍໄດ້ປືກສາເອີ້ນຄອບຄົວພີ່ນ້ອງເຂົ້າໄປລົມຢູ່ອີກຫ້ອງໜຶ່ງ ວ່າເປັນແບບນີ້ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ໄຟຟ້າຊ໋ອດປໍ້າຫົວໃຈຢ່າງດຽວຈຶ່ງຈະລອດ ຖ້າບໍ່ໃຊ້ໄຟຟ້າຊ໋ອດປໍ້າຫົວໃຈຈະບໍ່ລອດແທ້ໆ ຄອບຄົວກໍເລີຍຕົກລົງໃຫ້ໝໍຊ໋ອດປໍ້າຫົວໃຈ.

ຮ່ອງຮອຍການຖືກເຄື່ອງປ້ຳຫົວໃຈ

ຫຼັງຈາກນັ້ນໝໍກໍມາສີດຢານອນຫຼັບໃຫ້ ຈຶ່ງຈະລົງມືໃຊ້ໄຟຟ້າຊ໋ອດປໍ້າຫົວໃຈໃຫ້ ຮູ້ສືກຕົວອີກເທື່ອແມ່ນຫົວໃຈກັບມາເຕັ້ນປົກກະຕິດີ ຫາຍໃຈສະດວກຂຶ້ນຄືເກົ່າ ແຕ່ກໍຍັງເປັນເມື່ອຍໆເພາະຖືກຊ໋ອດ ພໍຕົກຄໍ່າມາຂອງມື້ທີ່ຊ໋ອດນັ້ນນອນຢູ່ດີໆປະມານ 11 ໂມງປາຍຕອນເດິກ ຫົວໃຈກໍ່ກັບມາເຕັນໄວ 200 ປາຍອີກ ໝໍກໍຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ໄຟຟ້າຊ໋ອດປໍ້າຫົວໃຈອີກຄັ້ງ ແລ້ວຫົວໃຈກໍ່ກັບມາເຕັ້ນປົກກະຕິດີຫາຍໃຈສະດວກສະບາຍຄືເກົ່າ ແຕ່ອາການແບບນີ້ມັນຈະເກີດຂຶ້ນອີກແຕ່ກະບໍ່ 100%.

ທ້າຍນີ້ ຈຶ່ງຢາກມາເຕືອນໃຫ້ຄົນທີ່ຄິດຢາກຈະຫຼຸດຮຸ່ນດ້ວຍການກິນຢາ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມຫຼຸດຮຸ່ນ ໃຫ້ຢຸດເຊົາກິນ ແລ້ວຫັນມາຫຼຸດຮຸ່ນໃຫ້ຖືກວິທີ ດ້ວຍການກິນອາຫານດີໆ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ.