ຊານົມໄຂ່ມຸກໝູສາມຊັ້ນ ເມນູແປກໃໝ່ທີ່ຫຼາຍຄົນຕ້ອງລອງ

0
675

ຮ້ານນານົມໄຂ່ມຸກແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນປະເທດຈີນ ອອກເມນູໃໝ່ອອກມາ ຊານົມໄຂ່ມຸກໝູສາມຊັ້ນ.

ທີ່ຜ່ານມາ ເຮົາກໍເຫັນເມນູແປກໆຈາກຈີນມາເລື່ອຍໆ ເຊັ່ນ ທອດປາດາວ ແກງເຈຍ ແລະ ອີກໝາຍໆເມນູ ຫຼ້າສຸດ ໄດ້ມີຮ້ານຊານົມອອກເມນູໃໝ່ຊະນິດນີ້ຂຶ້ນມາຄື ຊານົມໄຂ່ມຸກໝູສາມຊັ້ນ.

ເມນູດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ສັງຄົມອອນລາຍຕ້ອງແປກໃຈເຖິງຄວາມເຂົ້າກັນຂອງມັນ ຫຼາຍຄົນກໍສົງໃສວ່າ “ມັນກິນນຳກັນໄດ້ຫວາ?” ເມນູນີ້ຈຶ່ງດັງໃນສັງຄົມອອນລາຍ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຢາກຈະລອງ.

ແລ້ວທ່ານເດຈະລອງກິນບໍ.