ລາວເຮົາສ່ຽງມີບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບຈິດເພີ່ມຂຶ້ນອັນມາຈາກໄພເງິນເຟີ້ ແລະ ໄພນ້ຳຖ້ວມ

0
1248

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບຈິດທ່ານໜຶ່ງ ໃນພະແນກສຸຂະພາບຈິດ ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ໄດ້ກັງວົນກ່ຽວກັບ ປະຊາຊົນກຳລັງປະເຊີນບັນຫາສຸຂະພາບຈິດເພີ່ມຂຶ້ນ ທີ່ເກີດມາຈາກອັດຕາເງິນເຟີ້ຂຶ້ນສູງ ແລະ ໄພນ້ຳຖ້ວມພາຍໃນປະເທດ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ Vientiane Times ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ໃນປີ 2022 ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 70.000 ຄົນ ມີບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 2 ເທົ່າໃນປີນີ້ ສາເຫດຫຼັກກໍແມ່ນຄ່າຄອງຊີບເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້.

ໂດຍແພດ ອະທິບາຍວ່າ ຜົນກະທົບທາງດ້ານສຸຂະພາບຈິດບໍ່ໄດ້ຈຳກັດພຽງແຕ່ກຸ່ມຄົນໃດໜຶ່ງ ແຕ່ທຸກໆຄົນສ່ຽງທີ່ປະສົບບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຄວາມກັງວົນທາງດ້ານການເງິນໄດ້ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ຈະຕ້ອງປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ ຕ້ອງໄດ້ກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າອາຫານ ບ່ອນຢູ່ອາໃສ ແລະ ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ.

ຕໍ່ກັບສຸຂະພາບຈິດ ເປັນອີກໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄືກັບສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ເພາະມັນຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມຄິດ ຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ການຮັບມືບັນຫາຕ່າງໆໃນຊີວິດ.

ບຸກຄົນທີ່ມີບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ສາມາດຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຜ່ານໜ່ວຍງານສຸຂະພາບຈິດທີ່ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ແລະ ໂຮງໝໍ 103 ກອງທັບ.