ວິທີກຽມພ້ອມຮັບມືກັບໄພນ້ຳຖ້ວມ ເມື່ອມີການແຈ້ງເຕືອນ

0
1659

ໄພທຳມະຊາດເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ຄາດຄິດ ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ແລະ ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກບ່ອນ ສະນັ້ນ ເຮົາທຸກຄົນຄວນກຽມພ້ອມຮັບມືກັບສະຖານະການດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະເຂດທີ່ມີນ້ຳຖ້ວມເປັນປະຈຳ ແລະ ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ແຄມນ້ຳຍິ່ງຕ້ອງລະວັງ.

ການວາງແຜນກຽມພ້ອມຮັບມືກັບນ້ຳຖ້ວມ ພາຍຫຼັງມີແຈ້ງເຕືອນ ມີຄືດັ່ງນີ້:

 1. ກຽມແຜນທີ່ຕ້ອງປະເຊີນກັບນ້ຳຖ້ວມ ເພື່ອຫາວິທີໜີໄດ້ທັນ ໂດຍຕ້ອງເນັ້ນຄວາມປອດໄພຂອງຊີວິດຄົນໃນຄອບຄົວເປັນຫຼັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຮືອນທີ່ມີຜູ້ອາຍຸສູງ, ເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ຍິງຖືພາ, ຜູ້ປ່ວຍຕິດຕຽງ ແລະ ຄົນພິການ ຕ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ບ່ອນສູງ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ.
 2. ຂົນຍ້າຍເຄື່ອງຂຶ້ນບ່ອນສູງ ຖ້າເຮືອນມີ 2 ຊັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ກຽມໄວ້ຊັ້ນທີ 2 ເລີຍ ເມື່ອເວລາທີ່ເຮົາພົບກັບນ້ຳຖ້ວມຈຶ່ງບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນຫຼາຍ.
 3. ຕັດກະແສໄຟຟ້າ ປິດສະວິດໄຟ ເພື່ອປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວ.
 4. ປິດອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ແກ໊ສ.
 5. ກຽມອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນເຊັ່ນ ເຊືອກ, ຖົງຢາງດຳ, ເຈ້ຍອະນາໄມ, ມີດ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ຄາດວ່າຈຳເປັນ ໃຫ້ກຽມພ້ອມໃນເວລາປະສົບໄພ.
 6. ກຽມເອກະສານສຳຄັນຕ່າງໆເຊັ່ນ ບັດປະຊາຊົນ, ໜັງສືຜ່ານແດນ, ໃບຕາດິນ, ສຳມະໂນຄົວ, ປຶ້ມບັນຊີທະນາຄານ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຄວນເກັບໄວ້ໃນຊອງທີ່ເປັນຊິບລັອກກັນນ້ຳເຂົ້າ ແລະ ຄວນເອົາໄວ້ບ່ອນທີ່ຄາດວ່າຈະບໍ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມ.
 7. ສຳຮອງອາຫານແຫ້ງ ນ້ຳດື່ມ ກຽມໄວ້ໃຫ້ພໍກັບຄອບຄົວທີ່ຕ້ອງກິນ ແລະ ສາມາດກິນໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ມື້.
 8. ກຽມຢາສາມັນປະຈຳບ້ານເຊັ່ນ: ຢາແກ້ປວດ, ຢາແກ້ໄຂ້, ຢາດີໄອ, ຢາໃສ່ບາດ ແລະ ຢາທີ່ກິນປະຈຳ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ ຕ້ອງເກັບໄວ້ໃນທີ່ປອດໄພ ກັນນ້ຳເຂົ້າ.
 9. ຈັດກຽມລະບົບໄຟສຳຮອງເຊັ່ນ ໄຟສາຍ, ທຽນ, ກັບໄຟ ເປັນຕົ້ນ.
 10. ຈົດເບີສຸກເສີນ ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນພາວະສຸກເສີນເຊັ່ນ ອົງການກາແດງປະຈຳແຂວງ ຫຼື ໜ່ວຍກູ້ໄພປະຈຳແຂວງ ເປັນຕົ້ນ.
 11. ຖ້ານ້ຳຖ້ວມສູງບໍ່ສາມາດອາໄສພາຍໃນບ້ານໄດ້ ໃຫ້ລັອກປະຕູບ້ານ ແລະ ອົບພະຍົບຂຶ້ນບ່ອນສູງ ຖ້າບໍ່ມີບ່ອນສູງ ໃຫ້ຟັງວິທະຍຸ ຫຼື ເພຈຂ່າວປະຈຳແຂວງ ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ພັກ ໃນເວລາປະສົບໄພ.