ລະວັງຕົກເປັນເຫຍື່ອ ສະແກຼມເມີ ໃນການນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

0
1134

ນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ (Facebook) ທັງຫຼາຍ ຈົ່ງມີສະຕິຕໍ່ການຫຼອກລວງຜ່ານທາງ Facebook Messenger ໃຫ້ເຫຍື່ອໂອນເງິນໃຫ້ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງໝຶ່ງ ແມ່ນການກໍ່ອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພີວເຕີ ຮູບແບບ ສະແກຼມເມີ “Scammer” ທີ່ກຳລັງລະບາດຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນ ຄຳວ່າ: ສະແກຼມເມີ (Scammer) ແມ່ນການຫຼອກລວງທາງອິນເຕີເນັດອີກຮູບແບບໝຶ່ງ ເຊັ່ນ: ການຫຼອກລວງໃຫ້ຮ່ວມທຸລະກິດນຳກັນ, ການຫຼອກລວງໃຫ້ກູ້ຢືມເງີນດອກເບ້ຍຕຳ, ການຫຼອກລວງວ່າເປັນຜູ່ໂຊກດີຖືກລາງວັນ, ການຫຼອກລວງໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອແລ້ວຈະໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນດ້ວຍເງີນຈຳນວນຫຼາຍ, ການຫຼອກລວງຄວາມຮັກ ໂດຍຄຳເວົ້າກ້ຽວເປັນຊູ້ເປັນແຟນ, ຫຼອກລວງເປັນທາຍາດຂອງມະຫາເສດຖີທີ່ຫາກໍ່ເສຍຊິວິດ. ຫຼັງຈາກຕີສະໜິດໃຊ້ຄຳເວົ້າຊວນເຊື້ອໄດ້ແລ້ວຈະຫຼອກລວງເຫຍື້ອໂອນເງີນໃຫ້ ແຕ່ມີເງື່ອນໄຂວ່າ: ໃຫ້ເຫຍື້ອໂອນເງິນຄ່າທຳນຽມ ຫຼື ຄ່າພາສີຕ່າງໆ ໃນການຮັບເງິນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ.

ໃນກໍລະນີນີ້ຈະຍົກຕົວຢ່າງ, ຈາກການຕິດຕາມທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນພົບວ່າມີການແຮັກບັນຊີ Facebook ຂອງຜູ້ໃຊ້ ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມຕົວະໃຫ້ຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນຄົນສະໜິດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຂໍຢືມເງີນ, ການຂໍຢືມບັນຊີ BCEL One ຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ແລະ ອື່ນໆ.

ຖ້າທ່ານໄດ້ຕິດຕາມທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍທ່ານຈະເຫັນວ່າການຫຼອກລວງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນມີຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ຫຼາຍທາງ ທີ່ເປັນສື່ທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອີເມວ (Email), ເຟັສບຸກ (Feacbook), ວອດແອັບ (WhatsApp), ວີແຊັດ (Wechat), ລາຍ (Line), ເມັດເຊັນເຈີ (Messenger), ອິນຕຣາແກຼມ (Instagram), ຕິກຕ໋ອກ (TikTok) ແລະ ທະວິດເຕີ (Twitter) ແລະ ອື່ນໆ. ສະນັ້ນ, ເຮົາທຸກຄົນຈະຕ້ອງມີສະຕິລະວັງຕົວໃນການນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍດັ່ງກ່າວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົນເອງຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງຜູ້ບໍ່ຫວັງດີທາງໄຊເບີ.

ຂໍ້ແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂ

ຈາກເຫດການທີ່ກ່າວມານັ້ນ ເຫັນໄດ້ວ່າ ສາເຫດຕົ້ນຕໍແມ່ນການຖືກແຮັກບັນຊີ Facebook. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຄວນຕ້ອງປ້ອງກັນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເຫດ ກໍ່ຄືການປ້ອງກັນບັນຊີ Facebook ຂອງເຮົາບໍ່ໃຫ້ຖືກແຮັກນັ້ນເອງ ແລະ ວິທີ ທີ່ທາງເຮົາຈະແນະນໍາໃນການປ້ອງກັນໃນເບື້ອງຕົ້ນມີດັ່ງນີ້:

  1. ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານເຂົ້ານໍາໃຊ້ Facebook ໃຫ້ຄາດເດົາໄດ້ຍາກ ແລະ ປະສົມປະສານລະຫວ່າງຕົວເລກ, ຕົວອັກສອນ ແລະ ສັນຍາລັກຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມຍາວຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຫຼັກ ຍິ່ງຫຼາຍເທົ່າໃດ ຍິ່ງດີ;
  2. ໝັ່ນປ່ຽນລະຫັດຜ່ານບັນຊີໃນທຸກໆເດືອນ;
  3. ບໍ່ຄວນບັນທຶກລະຫັດຜ່ານໄວ້ກັບບຣາວເຊີ (Browser) ເພາະອາດຈະມີຄົນສວມຮອຍໃຊ້ເຄື່ອງ ຄອມພິວເຕີດຽວກັນກັບເຮົາໄດ້;
  4. ຕັ້ງຄ່າການເຂົ້າລະບົບສອງຂັ້ນຕອນ (Two-Factor Authentication);
  5. ເພີ່ມເບີໂທລະສັບບຸກຄົນອື່ນທີ່ເຮົາໄວ້ໃຈໄດ້ ໃນບັນຊີ Facebook ເພື່ອໄວ້ໃຊ້ໃນກໍລະນີລືມລະຫັດຜ່ານ;
  6. ໃນກໍລະນີມືຖືສູນຫາຍ ໃຫ້ຮີບເຂົ້າບັນຊີ Facebook ຂອງຕົນເອງຈາກເຄື່ອງອື່ນ ເພື່ອອອກຈາກລະບົບບັນຊີ Facebook ຂອງມືຖືທີ່ສູນຫາຍນັ້ນ;
  7. ບໍ່ຄວນແບ່ງປັນບັນຊີ Facebook ຂອງຕົນເອງໃຫ້ກັບບຸກຄົນອື່ນນໍາໃຊ້ ບໍ່ວ່າຈະສະໜິດສະໜົມກັນພຽງໃດກໍ່ຕາມ;

ຂໍ້ແນະນໍາທີ່ກ່າວມານີ້ເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໂຕທ່ານຈາກການຖືກແຮັກໄດ້ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ກໍ່ເປັນວິທີປ້ອງກັນທີ່ດີທີ່ຄວນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ເພາະໃນປັດຈຸບັນການຫຼອກລວງເພື່ອຫວັງແຮັກບັນຊີ Facebook ແມ່ນມີຫຼາຍຮູບແບບ ຖ້າເຮົາມີສະຕິລະວັງຕົວຫຼາຍພຽງພໍ ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບໍ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງຜູ້ບໍ່ຫວັງດີໄດ້. ສໍາລັບໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄົນໃກ້ຊິດ ຂອງຜູ້ທີ່ຖືກແຮັກນັ້ນ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ມີສະຕິໃນເວລາທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມ ຄວນພິຈາລະນາເຖິງພຶດຕິກຳ ຫຼື ລັກສະນະຂອງຂໍ້ຄວາມວ່າ: ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ບໍ່, ຖ້າບໍ່ແນ່ໃຈ ແມ່ນໃຫ້ໂທຖາມກັບຜູ້ກ່ຽວໂດຍກົງ ເພື່ອຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ ຄວາມສະຫງົບ