ຍິງອາຍຸ 51 ປີໃຊ້ເວລາໃນການເປັນຄົນຂັບລົດສົ່ງອາຫານ

0
2748

ເລື່ອງໜ້າປະທັບໃຈທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ຜ່ານເຟສບຸກສ່ວນໂຕຂອງ Brian B. Mounthanivong ກ່ຽວກັບ ຍິງອາຍຸ 51 ປີ ຊື່ວ່າ “ໄພ” ສູ້ຊີວິດເປັນ rider ຫຼື ຄົນຂັບລົດສົ່ງອາຫານ ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວອາຍຸປະມານນີ້ແມ່ນຈະ ກະສຽນ ພັກຜ່ອນຢູ່ບ້ານ, ໄປວັດ, ຢູ່ບ້ານລ້ຽງລູກຫຼານ.

ແຕ່ກົງກັນຂ້າມກັບຄົນນີ້ ໃຊ້ເວລາໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດດ້ວຍການຫາເງິນຜ່ານການເປັນ rider ເພື່ອທີ່ຈະເກັບເງິນມື້ລະ 200.000-300.000 ກີບ ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວເດືອນໜຶ່ງແມ່ນຕົກຢູ່ 6.000.000 ກີບຕໍ່ເດືອນ ເທົ່າກັບລາຍໄດ້ຂອງພະນັກງານໃນຫ້ອງການເລີຍກໍວ່າໄດ້.

ເຊິ່ງຜູ້ຍິງຄົນນີ້ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ແມ່ຂັບທຸກມື້ ມື້ລະ 9 ຊົ່ວໂມງ ເມື່ອຍກະພັກ ກະພໍເຮັດໄດ້ຢູ່ ເພາະຂັບມາໄດ້ 2-3 ປີແລ້ວ ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍ ມື້ລະ 200.000 – 300.000 ກໍຖືວ່າ ພໍຢູ່ໄດ້.”

ທັ້ງນີ້ການທີ່ຜູ້ມີອາຍຸມາເຮັດວຽກແບບນີ້ ໃນປະເທດລາວເຮົາຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ແປກ ແຕ່ກັບບັນດາປະເທດສິງກະໂປ ແລະ ຍິ່ປຸ່ນ ສຳລັບກຸ່ມຄົນອາຍຸນີ້ ຍັງສາມາດເຮັດວຽກເພື່ອຫາລາຍໄດ້ຢູ່.

ນອກນີ້ Brian ຍັງໄດ້ມອບ Chocolate Shake ໃຫ້ເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈຕໍ່ແມ່ໄພອີກດ້ວຍ.