ຄົນແຕ່ງດອງກັບແຂ້ໃນພິທີບູຮານຂອງປະເທດເມັກຊິກໂກ

0
3367

ເຈົ້າເມືອງໃນເມືອງແຫ່ງໜຶ່ງຂອງປະເທດເມັກຊິໂກ ເຂົ້າພິທີແຕ່ງດອງກັບແຂ້ເພດເມຍ ໃນພິທີບູຮານທີ່ສືບທອດກັນມາຫຼາຍຮ້ອຍປີ ເພື່ອນຳເອົາໂຊກລາບ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນເຂົ້າມາສູ່ໃນເມືອງ.

ທ້າວ ບິກຕໍ ຮູໂກ ໂຊຊາ ເຈົ້າເມືອງຊານເປໂດຣ ວາເມລູລາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ລັດຊາກາ ຂອງປະເທດເມັກຊິກໂກ ເຂົ້າພິທີແຕ່ງດອງກັບເຈົ້າສາວທີ່ເປັນໂຕແຂ້ຊື່ວ່າ ອະລິເຊຍ ອາດິອານາ ຕາມພິທີບູຮານ.

ອາລິເຊຍ ເປັນແຂ້ສາຍພັນເຄແມນ ແຂ້ຂະໜາດນ້ອຍທີ່ພົບໄດ້ທົ່ວໄປໃນປະເທດເມັກຊິກໂກ ແລະ ອາເມຣິກາກາງ ໂດຍທາ້ວ ໂຊຊາ ກໍໄດ້ກ່າວຄຳສາບານວ່າຈະສັດຊື່ຕໍ່ອາລິເຊຍ ເຊິ່ງຖືກປະຊາຊົນເອີ້ນວ່າ “ເຈົ້າຍິງນ້ອຍ”

ທັ້ງນີ້ ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ຄົນແຕ່ງດອງກັບແຂ້ເພດເມຍ ເກີດຂຶ້ນມາດົນກວ່າ 230 ປີແລ້ວ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ skynews