ພະນັກກງານຈຳນວນຫຼາຍບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນທີ່ບໍ່ຈ່າຍຄ່າແຮງງານ

0
1166

ນາຍທຶນຈີນບໍ່ຈ່າຍຄ່າແຮງງານໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລາວ.

ໃນວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ວິດີໂອທີ່ມາຈາກພະນັກງງານຄົນລາວທີ່ເປັນຄົນຖ່າຍຊື່ K’kham Lar ໂດຍລະບຸໄວ້ໃນວິດີໂອວ່າ: ບໍລິສັດ SCC-MHC ຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນທີ່ເມືອງກະລຶມ ແຂວງເຊກອງ ເປັນບໍລິສັດຂອງນາຍທຶນຈາກຈີນ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ປ່ຽນກົດລະບຽບໄປມາ ແລະ ມີການຕັດເງິນເດືອນພະນັກງງານຕາມອຳເພີໃຈ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງກໍບໍ່ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງງານ.

ທັ້ງນີ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມບໍ່ພໍໃຈແກ່ພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ນີ້ກໍຍັງເປັນການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ.