ຊາຍຄົນຈີນທຳທ່າມາຊື້ເຄື່ອງເພື່ອລັກເງິນຕາມຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ

0
1345

ຍັງຈັບບໍ່ໄດ້ ຊາຍຄົນຈີນເລາະລັກເງິນຕາມຮ້ານຄ້າຕ່າງໆໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ຫຼາຍຮ້ານຄ້າຖືກໂຈນລັກເງິນ ໂດຍໂຈນຄົນນີ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາໃນລັກສະນະຂອງການຊື້ເຄື່ອງ ແລ້ວເອົາເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃບໃຫຍ່ຈ່າຍເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ຮ້ານທອນເງິນໃຫ້ ເມື່ອເຈົ້າຂອງຮ້ານທອນເປັນສະກຸນເງິນກີບ ທາງໂຈນກໍຈະເອົາເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເມື່ອໃຫ້ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດກໍຈະເອົາເງິນກີບເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າຂອງຮ້ານຄ້າຊັບສົນ.

ໃນຂະນະທີ່ນັ້ນໂຈນກໍໄດ້ເຂົ້າມາວຸ່ນກັບໂຕະເງິນ ຫຼື ເຄົ້າເຕີ້ບໍລິການ ເມື່ອເຈົ້າຂອງຮ້ານຍັງຊັບສົນ ໂຈນກໍອາໃສຈັງຫວະນີ້ລັກເອົາເງິນແບບບໍ່ຮູ້ໂຕ.

ຄືກັບກໍລະນີນີ້ ກໍຖືກໂຈນສວຍໂອກາດເຂົ້າມາລັກເງິນຕາມກົນອຸບາຍທີ່ເຄີຍເຮັດມາໃນແຕ່ລະເທື່ອ ຕາມພາບດັ່ງນີ້.

ທັ້ງນີ້ ໂຈນໄດ້ອາໄສລັກມາແລ້ວຫຼາຍຮ້ານ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສາມາດລັກເງິນໄປໄດ້ ບາງສ່ວນກໍມີໄຫວພິບຮູ້ໂຕທັນຈຶ່ງບໍ່ເສຍເງິນໄປ, ນອກນີ້ ໂຈນຄົນນີ້ກໍມີກົນອຸບາຍອື່ນໆ ຫວັງລັກເງິນຈາກປະຊາຊົນອີກດ້ວຍ ແລະ ຂໍໃຫ້ທຸກໆທ່ານລະມັດລະວັງໂຕ ມີສະຕິ ເພື່ອບໍ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງໂຈນ.