ປ່ອຍລູກກິນເຫຼົ້າປັ່ນຈົນເມົາແບບບໍ່ເປັນທ່າ

0
3633

ຈາກກໍລະນີແມ່ປ່ອຍລູກກິນເຫຼົ້າປັ່ນຈົນເມົາ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມອອນລາຍບາງກຸ່ມກໍເຫັນວ່າມັນບໍ່ສົມ ແລະ ບາງກຸ່ມກໍເຫັນວ່າເປັນເລື່ອງຕະລົກ.

ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ເມື່ອເດັກນ້ອຍກິນເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າມັນຈະສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເດັກນ້ອຍຫຼາຍກວ່າຜູ້ໃຫຍ່, ທັ້ງນີ້ ລາວໂພສ ຈະມາແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມອັນຕະລາຍ ເມື່ອເດັກນ້ອຍດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ.

ອີງຕາມ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທາດເຫຼົ້າ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າປະສົມຢູ່ ເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບເດັກນ້ອຍ ຖ້າຫາກວ່າດື່ມເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຮ່າງກາຍເດັກນ້ອຍຫຼາຍກວ່າຜູ້ໃຫຍ່ຫຼາຍເທົ່າ ທັງເປັນການທຳລາຍສະໝອງ ແລະ ລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ, ສົ່ງຜົນໃນໄລຍະຍາວຕໍ່ການພັດທະນາສະໝອງ ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເສຍຄວາມສາມາດໃນການຈື່ຈຳ, ຄວາມຄິດສ້າງສັນຖືກທຳລາຍ.

ເຫຼົ້າ ຫຼື ເບຍ ເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີແອລກໍຮໍ ຫຼື ທາດເຫຼົ້າເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນ ມັນຈະອອກລິດກົດລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ ເມື່ອດື່ມເຂົ້າໄປສູ່ຮ່າງກາຍ ຈະຖືກດູດຊຶມ ແລະ ກະຈາຍໄປທຸກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍໃນເວລາ 5 ນາທີ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ເປັນເລື່ອງອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເດັກນ້ອຍຫຼາຍ ເພາະມັນຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການສ້າງສານໂດຕາມີນ (dopamine) ເພີ່ມຂຶ້ນໄວວາ ໂດຍສານນີ້ມີຜົນຕໍ່ການກົດ ແລະ ທຳລາຍສະໝອງສ່ວນຄິດ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີບັນຫາເລື່ອງການພັດທະນາຂອງສະໝອງ ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເດັກນ້ອຍຄິດວິເຄາະບໍ່ໄດ້ ລວມທັງສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ອະໄວຍະວະໃນຮ່າງກາຍເຊັ່ນ ຕັບ ໄຕ ເປັນຕົ້ນ.

ທັ້ງນີ້ ການທີ່ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຫັນເປັນປະຈຳ ອາດເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ຈະໃຫຍ່ມາເປັນຄົນທີ່ມັກດື່ມເຫຼົ້າ-ເບຍຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ຖ້າພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງຍົວະໃຫ້ດື່ມ ຍິ່ງເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກ ກາຍເປັນຄົນທີ່ມັກດື່ມເຫຼົ້າ-ເບຍໄວຍິ່ງຂຶ້ນ.

ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຂໍເນັ້ນຍ້ຳເຖິງບັນດາ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທີ່ຄິດຈະໃຫ້ເດັກນ້ອຍທົດລອງດື່ມເຫຼົ້າ-ເບຍ ພຽງເພາະຢອກເທົ່ານັ້ນ ພຶດຕິກຳເຫຼົ້ານີ້ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງລູກຫຼານ, ຢ່າຄິດວ່າແຕ່ມັນເປັນເລື່ອງຕະຫຼົກ ຫຼື ຢອກ ເພາະມັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍເດັກນ້ອຍຫຼາຍເທົ່າ.