ລາວ-ເຢຍລະມັນ ຮ່ວມມືໂຄງການປົກປັກຮັກສາໜັງສືໃບລານລາວ

0
600

ລາວ-ເຢຍລະມັນ ຮ່ວມມືໂຄງການປົກປັກຮັກສາໜັງສືໃບລານລາວຂອງຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອອະນຸລັກໃຫ້ຄົງຢູ່ໄດ້ດົນນານ.

ໃນວັນທີ 12 ມິຖຸນາ ຜ່ານມາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາຄວາມສຳຄັນຂອງໜັງສືໃບລານ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາໃຫ້ຍືນຍົງ ທີ່ວັດປ່າຜາໂອ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍ ສາທຸ ອ່ອນແກ້ວ ກິດຕິພັດໂທ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ: ໜັງສືຜູກໃບລານເປັນເອກະສານສຳຄັນ ເປັນມູນມໍລະດົກທາງພູມປັນຍາອັນຊົງຄຸນຄ່າທີ່ບັນພະບູລຸດ ຂອງເຮົາໄດ້ສັນສ້າງໄວ້ຕັ້ງແຕ່ສະຕະວັດທີ 16 ໃນໄລຍະປີ 1992 ເຖິງ 2002. ໜັງສືຜູກໃບລານຢູ່ບັນດາວັດ ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຮັບການສໍາຫຼວດ, ຂຶ້ນທະບຽນ, ທຳຄວາມສະອາດ, ປ່ຽນສາຍໜອງ ແລະ ປ່ຽນຜ້າໂດຍໂຄງການປົກປັກຮັກສາໜັງສືໃບລານລາວຂອງຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດ ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ລາວ-ເຢຍລະມັນ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານເຢຍລະມັນ. ປັດຈຸບັນ ເຫັນວ່າ ໜັງສືໃບລານເຖິງວ່າຈະເກັບໄວ້ໃນຕູ້, ໃນຫີບ ແຕ່ກໍຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍ ຂາດການເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ໜັງສືໃບລານຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນ: ຖືກນໍ້າ, ຖືກໜູກັດ, ຖືກປວກກິນ ແລະ ອື່ນໆ.

ໜັງສືໃບລານທີ່ຢູ່ໃນບາງວັດ ຖືກນໍ້າແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງ ເຮັດໃຫ້ໃບລານຕິດກັນຈົນໃຊ້ການບໍ່ໄດ້, ຢູ່ບາງວັດ ໜັງສືໃບລານຖືກນ້ຳແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ເນົ່າ ແລ້ວນໍາເອົາໄປຖິ້ມ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກຫໍສະໝຸດອັງກິດ ຊຶ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ລັກສະນະສະເພາະຕົວ ຂອງວັດທະນະທຳ, ເອກະສານຕົວຂຽນຂອງລາວ ແລະ ໄທ. ການອະນຸລັກ ແລະ ການອັດສຳເນົາໜັງສືໃບລານ, ການອະນຸລັກໜັງສືໃບລານແບບຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ທີ່ວັດສູງເມ້ນ ແຂວງແພຣ່ ປະເທດໄທ, ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ການນຳໃຊ້ເອກະສານໜັງສືໃບລານ, ສະພາບໜັງສືໃບລານໃນປະເທດລາວປັດຈຸບັນ ແລະ ແນວທາງການອະນຸລັກ-ປົກປັກຮັກສາ, ການອະນຸລັກ ແລະ ຟື້ນຟູໜັງສືຄຳພີໃບລານ ທີ່ແຂວງນ່ານປະເທດໄທ ແລະ ສິ່ງທີ່ຄວນປົກປັກ-ຮັກສາ ໜັງສືໃບລານອັນຊົງຄຸນຄ່າຈາກບັນພະຊົນ, ໂດຍມີວິທະຍາກອນຈາກສະຖາບັນອາຊີ-ອາຟຣິກາ, ມະຫາວິທະຍາໄລຮຳບວກ ປະເທດເຢຍລະມັນ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈາກປະເທດໄທ ແລະ ລາວ ເປັນຜູ້ຂຶ້ນບັນຍາຍ ທັງມີການສົນທະນາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຮ່ວມກັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການອະນຸລັກໜັງສືໃບລານໄດ້ຮັບຜົນດີໃນຕໍ່ໜ້າ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ ປະຊາຊົນ