ລາວຂາດດຸນການຄ້າ 17 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນເດືອນເມສາ 2023

0
628

ອີງຕາມສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດືອນ 4 ປີ 2023 ບັນລຸໄດ້ ປະມານ 947 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນີ້, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ມີປະມານ 465 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ປະມານ 482 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຂາດດຸນການຄ້າ ປະມານ 17 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ສິນຄ້າສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍ 10 ອັນດັບ, ສິນຄ້າສົ່ງອອກທັງໝົດ ປະມານ 465 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນີ້, ສິນຄ້າສົ່ງອອກ 10 ອັນດັບ ໄດ້ແກ່: ​​ຄຳ​ປະ​ສົມ, ຄຳ​ແທ່ງ 87 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເກືອກາລີ 48 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຈ້ຍ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍເຈ້ຍ 42 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ແຮ່ທອງ 31 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ແຮ່ເຫຼັກ 25 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຍື່ອໄມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍ 23 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ມັນຕົ້ນ 21 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໝາກກ້ວຍ 20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 16 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຕົ້ນຕໍ 10 ອັນດັບ, ສິນຄ້ານຳເຂົ້າທັງໝົດ ປະມານ 482 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນີ້, ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ 10 ອັນດັບເດືອນເມສາ  ໄດ້ແກ່: ນ້ຳມັນກາຊວນ 71 ລ້ານໂດລາສະຫພລັດ, ພາຫະນະທາງບົກ 41 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ອຸປະກອນກົນຈັກ 38 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ນ້ຳມັນແອັດຊັງ 22 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຫຼັກ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກ 22 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຄື່ອງດື່ມ 22 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຍື່ອໄມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍ 19 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ເຮັດດ້ວຍພລາສະຕິກ 18 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຄື່ອງໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າ 16 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນອາໄຫຼ່ລົດ 16 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ປະເທດສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍ 05 ອັນດັບ, ປະເທດ ທີ່ ສປປ ລາວ ສົ່ງອອກຫຼາຍ 05 ອັນດັບ ໄດ້ແກ່: ຈີນ 196 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຫວຽດນາມ 82 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໄທ 60 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ອົດສະຕາລີ 35 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສິງກະໂປ 26 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ປະເທດນໍາເຂົ້າຕົ້ນຕໍ 05 ອັນດັບ, ປະເທດ ທີ່ ສປປ ລາວ ນໍາເຂົ້າຫຼາຍ 05 ອັນດັບ ໄດ້ແກ່: ໄທ 241 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຈີນ 144 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຫວຽດນາມ 29 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ 14 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ 12 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.