ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງເງິນເຟີ້ຢູ່ ສປປລາວ

0
850

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ (ທຫລ) ໄດ້ມີກົນໄກຄຸ້ມຄອງອັດຕາເງິນເຟີ້ດ້ວຍຫຼາຍວິທີການເຊັ່ນ: ການເພີ່ມອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ, ການອອກພັນທະບັດ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນລະບົບເສດຖະກິດໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບເສດຖະກິດມີຄວາມຄ່ອງຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ.

ທ່ານ ສຸລິສັກ ທຳມຸວົງ ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ເຜີຍໃຫ້ຮູ້ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ຕໍ່ກັບບັນຫາເງິນເຟີ້ ທຸກທະນາຄານກາງທົ່ວໂລກໄດ້ຖືເອົາບັນຫາດັ່ງກ່າວເປັນຫົວໃຈສຳຄັນໃນການດຳເນີນນະໂຍບາຍທາງດ້ານເງິນຕາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນເຟີ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຄືໃນໄລຍະປີ ຜ່ານມາແມ່ນ 5%, ປີນີ້ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້ 9% ເນື່ອງຈາກສະພາບການຂອງໂລກມີການຜັນແປເຮັດໃຫ້ລາຄານໍ້າມັນ, ລາຄາສະບຽງອາຫານສູງຂຶ້ນຫຼາຍ ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ທຸກປະເທດໃນໂລກ ລວມທັງ ສປປລາວ, ປີຜ່ານມາອັດຕາເງິນເຟີ້ຢູ່ລາວສະເລ່ຍໝົດປີ 22,9%, ສຳລັບປີນີ້ໃນ 4 ເດືອນຕົ້ນປີຢູ່ ສປປລາວປະມານ 40% ເຮົາຈະດຳເນີນນະໂຍບາຍແນວໃດ ເພື່ອເອົາເງິນເຟີ້ລົງມາໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 1 ໂຕເລກ ຊຶ່ງບັນຫານີ້ຖືເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍທີ່ສຸດ, ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວທະນາຄານກາງ ໄດ້ດຳເນີນຫຼາຍມາດຕະການ ອັນທີໜຶ່ງ ທຫລ ໄດ້ເພີ່ມອັດຕາດອກເບ້ຍຂຶ້ນຈາກ 3% ເປັນ 3,1% ເປັນ 6,5% ແລະ ລ້າສຸດແມ່ນ 7,5% ຕໍ່ປີ ນີ້ແມ່ນການສົ່ງສັນຍານໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດທົ່ວລະບົບເພີ່ມຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍ, ອັນທີສອງໄດ້ເພີ່ມອັດຕາເງິນແຮຝາກບັງຄັບ ໃນນີ້ເງິນກີບຈາກ 5% ເປັນ 5,5%, ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈາກ 5% ເປັນ 8%, ອັນທີສາມໄດ້ອອກພັນທະບັດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ 2 ງວດ ນັບແຕ່ປີຜ່ານມາ ຊຶ່ງໄດ້ອອກໄປແລ້ວປະມານ 8 ພັນກວ່າຕື້ກີບ ແລະ ຍັງມີອີກໄລຍະໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານ 2 ພັນຕື້ກີບ ປັດຈຸບັນກຳລັງຕິດຕາມເບິ່ງສະພາບອັດຕາເງິນເຟີ້ ຫຼືອັດຕາແລກປ່ຽນມີການເໜັງຕີງໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດເຮົາອາດພິຈາລະນາອອກອີກ.

ທ່ານ ສຸລິສັກ ທຳມຸວົງ ກ່າວໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ເມື່ອເກີດມີບັນຫາອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ທະນາຄານໄດ້ອອກເຄື່ອງມືເພື່ອເປັນນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ການອອກພັນທະບັດຂອງທະນາຄານ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄລຍະສັ້ນ 3 ເດືອນ ຫຼື 6 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບເງິນເຟີ້, ການອອກພັນທະບັດແມ່ນການດູດເງິນອອກຈາກລະບົບ ໝາຍວ່າ ທຫລ ມີໜ້າທີ່ໃນການອັດສີດເງິນກີບເຂົ້າເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ຊຶ່ງໃນຍາມທີ່ມີເງິນເຟີ້ສູງເຂົາຈະໃຊ້ເຄື່ອງມືຂາຍພັນທະບັດອອກມາ ເພື່ອດູດເງິນຢູ່ໃນລະບົບເສດຖະກິດອອກມາ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງ ການເງິນກີບເພີ່ມສູງຂຶ້ນ. ສະນັ້ນຜົນຕອບຮັບປະຊາຊົນເລີ່ມເຂົ້າໃຈໃນການອອກພັນທະບັດ ເລີ່ມຈາກຄວາມສົງໃສກາຍເປັນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ຊຶ່ງການອອກພັນທະບັດງວດທຳອິດມີອັດຕາດອກເບ້ຍ 20% ຕໍ່ປີ, ສຳລັບງວດທີ 2 ອັດຕາດອກເບ້ຍ 15% ຕໍ່ປີ ຊຶ່ງໃນງວດນີ້ແມ່ນກຳລັງພິຈາລະນາເບິ່ງສະພາບຕົວຈິງໃນການອອກພັນທະບັດ ຊຶ່ງການອອກພັນທະບັດຂອງ ທຫລ ເພື່ອຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນລະບົບເສດຖະກິດໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ທີ່ມາ ປະຊາຊົນ