ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນເອົາເຂົ້າໄມໂຄເວັບເດັດຂາດ

0
1307

ໄມໂຄເວັບ ເປັນອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນຄົວ ໂດຍປັດຈຸບັນຫຼາຍຄອບຄົວກໍໄດ້ນຳໃຊ້ອຸປະກອນນີ້ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃນການແຕ່ງກິນຫຼາຍຂຶ້ນເຊັ່ນ ອຸ່ນອາຫານ ຫຼື ແຕ່ງກິນ ເປັນຕົ້ນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ອາຫານບາງຢ່າງກໍບໍ່ສາມາດເອົາເຂົ້າໄມໂຄເວັບໄດ້ ໃນນັ້ນມີຄື:

1. ໄຂ່

ໝາຍເຖິງ ນຳໄຂ່ ເອົາເຂົ້າໄປເປັນໜ່ວຍທັງເປືອກ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຕອກໄຂ່ໃນພາຊານະ ບໍ່ຄວນເອົາເຂົ້າໄມໂຄເວັບເພາະວ່າ ຄື້ນໃນໄມໂຄເວັບເຮັດໃຫ້ຂອງແຫຼວພາຍໃນໄຂ່ຮ້ອນ ສຸກ ເມື່ອເຮົານຳອອກມາແລ້ວຈະມາຕອກໄຂ່ຢູ່ດ້ານນອກ ມັນອາດຈະລະເບີດໃຫ້ໜ້າເຮົາ ຫຼື ມັນອາດຈະລະເບີດພາຍໃນໄມໂຄເວັບ.

2. ນ້ຳ

ນ້ຳລ້າທຳມະດານີ້ອັນຕະລາຍກວ່ານ້ຳອື່ນເມື່ອເອົາເຂົ້າໄມໂຄເວັບ ມັນກໍ່ຈະເກີດຄວາມຮ້ອນສູງຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນອາຍນ້ຳພ້ອມກັນ ແລ້ວເກີດລະເບີດຈາກແກ້ວນ້ຳໄດ້.

3. ນົມແມ່

ໃຜທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ຫ້າມອຸ່ນນົມດ້ວຍໄມໂຄເວັບຢ່າງເດັດຂາດ ເພາະໄມໂຄເວັບຈະເຮັດໃຫ້ເຊື້ອແບັກທີເລຍໃນນ້ຳນົມຂະຫຍາຍໂຕຂຶ້ນ ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບເດັກນ້ອຍໄດ້.

4. ຜັກ

ຜົນຈາກການວິໄຈພົບວ່າ ຜັກ ທີ່ມາປຸງຜ່ານຄວາມຮ້ອນຈາກເຕົາໄມໂຄເວັບ ເຮັດໃຫ້ຄຸນຄ່າທາງສານອາຫານໃນຜັກຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າ ການຕົ້ມ ຜັດ ແກງ ຫຼື ທອດ ໂດຍສະເພາະ ບັອກໂຄລີ່ ທີ່ຈະເສຍຄຸນຄ່າສານອາຫານໄປຫຼາຍເຖິງ 97%.

5. ໝາກໄມ້ແຊ່ແຂັງ

ໝາກໄມ້ແຊ່ແຂັງຈາກຊຸບເປີມາເກັດ ຫຼື ຮ້ານຄ້າທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ ສະຕໍເບີລີ່ແຊ່ແຂັງ ຖ້ານຳມາປຸງຜ່ານເຕົາໄມໂຄເວັບ ຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳຕານໃນໝາກໄມ້ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ປ່ຽນມາເປັນສານກໍ່ມະເຮັງໃນທັນທີ.

6. ຊີ້ນສັດແຊ່ແຂັງ

ຖ້ານຳເອົາຊີ້ນສັດທີ່ແຊ່ແຂັງແລ້ວ ເອົາມາອຸ່ນຜ່ານເຕົາໄມໂຄເວັບ ອຸນຫະພູມອຸ່ນໆຂອງໄມໂຄເວັບເຮັດໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດທີ່ຢູ່ໃນຊີ້ນນັ້ນຈະຂະຫຍາຍໂຕຂຶ້ນ ພ້ອມຍັງເສຍຄຸນຄ່າທາງດ້ານອາຫານ ສະນັ້ນ ຄວນອຸ່ນ ຫຼື ລະລາຍຊີ້ນແຊ່ແຂງດ້ວຍການເອົາມາໄວ້ຊ່ອງທຳມະດາໃນຕູ້ເຢັນ 1 ຄືນກ່ອນເອົາມາແຕ່ງກິນ ຫຼື ດ້ວຍການເອົາຊີ້ນສັດແຊ່ແຂັງໃສ່ຖົງຢາງແລ້ວຈຶ່ງມາແຊ່ໃນນ້ຳເພື່ອເລັ່ງການລະລາຍຂອງຊີ້ນ.

ເຕົາໄມໂຄເວັບມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ຄວນໃຊ້ໃຫ້ຖືກວິທີ ແລະ ຄວນເບິ່ງໃຫ້ລະອຽດວ່າອັນໃດທີ່ສາມາດເອົາໃສ່ໄມໂຄເວັບໄດ້ ຫຼື ອັນໃດບໍ່ຄວນ.

ທີ່ມາ Food Network