ສອງທະນາຄານໃນອາເມຣິກາຖືກປິດພາຍໃນອາທິດດຽວ

0
674

ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ທີ່ຜ່ານມາ ທະນາຄານສຳຄັນ 2 ແຫ່ງໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຄື Silvergate Capital (SI) ທະນາຄານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານເງິນດິຈິຕອນ ຫຼື ຄຣິບໂຕເຄີເລັນຊີ ແລະ Silicon Valley Bank (SVB) ທະນາຄານທີ່ເນັ້ນປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ກັບ ກຸ່ມບໍລິສັດສະຕາດອັບ, ທັງ 2 ທະນາຄານໄດ້ປິດກິດຈະການ ຈົນສ້າງແຮງກົດດັນໃຫ້ຕະຫຼາດຫຸ້ນທົ່ວໂລກ ໂດຍສະເພາະຫຸ້ນໃນກຸ່ມທະນາຄານທຸລະກິດຂອງອາເມຣິກາຫຼຸດລົງຫຼາຍ.

ສາເຫດການປິດຂອງ Silvergate Capital 

ເນື່ອງຈາກລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່ຄື FTX ເປັນແພຣັດຟອມຊື້ຂາຍສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ ທີ່ປະກາດລົ້ມລະລາຍໃນປີກາຍນີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ FTX ຖືກດຳເນິນຄະດີຂໍ້ຫາທາງດ້ານການເງິນຫຼາຍປະການ.

ອີກຢ່າງກໍຄື ວິກິດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນທາງດ້ານວົງການເງິນດິຈິຕອນ ຈົນເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນເລັ່ງຖອນເງິນອອກຈາກບັນຊີທະນາຄານຫຼາຍກວ່າ 8 ພັນລ້ານໂດລາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທະນາຄານບໍ່ມີເງິນມາໝຸນວຽນໃນອົງກອນ.

ເຮັດໃຫ້ທ້າຍປີ 2022 ທະນາຄານມີເງິນຝາກຫຼຸດລົງຫຼາຍ ຈົນທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ຂາຍສິນຊັບອື່ນໆ ລວມເຖິງພັນທະບັດລັດຖະບານເພື່ອໃຫ້ມັນປ່ຽນເປັນເງິນສົດໄດ້.

ແຕ່ເນື່ອງຈາກເງິນສົດມີມູນຄ່າໜ້ອຍລົງ ເນື່ອງຈາກອັດຕາດອກເບ້ຍຢູ່ໃນລະດັບສູງ ຈາກສາເຫດດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາໜີ້ສິນຂອງທະນາຄານ Silvergate Capital ຈາກ 5,1% ໃນຊ່ວງທ້າຍປີ 2022 ໂດຍກ່ອນໜ້ານີ້ຢູ່ມນລະດັບ 10,5%.

ສາເຫດການປິດຂອງ Silicon Valley Bank

Silicon Valley Bank ປິດກິດຈະການພາຍໃຕ້ຄຳສັ່ງຂອງກະຊວງປົກປ້ອງການເງິນ ແລະ ນະວັດຕະກຳແຫ່ງລັດຄາລິຟໍເນຍ, ເນື່ອງຈາກປະເຊີນກັບບັນຫາສະພາບຄ່ອງດ້ານການເງິນ ເພາະກ່ອນໜ້ານີ້ກຸ່ມທຸລະກິດສະຕາດອັບໄດ້ແຫ່ກັນໄປຖອນເງິນຈາກທະນາຄານຢ່າງກະທັນຫັນ ຈົນເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ ພົບກັບບັນຫາຂາດກະແສເງິນສົດໝຸນວຽນ.

ທາງດ້ານປະທານບໍລິຫານສູງສຸດຂອງທະນາຄານ ໄດ້ປະກາດຂາຍຫຸ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຂາດທຶນຍ້ອນຂາຍພັນທະບັດລັດຖະບານ ທີ່ມີອັດຕາບອກເບ້ຍສູງເຖິງ 5%.

A press release on a sheet of paper is posted on a glass door. A San Francisco street is reflected in the glass.

ນັກວິເຄາະສະຖານະການໃນອະນາຄົດ

ນັກວິເຄາະເບິ່ງວ່າ ຖ້າໃນອະນາຄົດ ທະນາຄານກາງ FED ຍັງປັບຂຶ້ນດອກເບ້ຍແບບຕໍ່ເນື່ອງ ອາດເຖິງ 6%, ແນວນັ້ນ ຈະບໍ່ມີພຽງແຕ່ 2 ທະນາຄານນີ້ທີ່ລົ້ມສະຫຼາຍ.

ຈາກສະຖານະການດັ່ງກ່າວ ອາດເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍແຫ່ກັນໄປຖອນເງິນອອກຈາກທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງໆທີ່ບໍ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບວິກິດໃນຄັ້ງນີ້ ຈົນເຮັດໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດອື່ນໆໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄປຕາມກັນ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ nytimes