ອາເມຣິກາເປີດເຜີຍຮູບພາບ “ປຸ໋ມເປົ້າຈີນ”  ຄາດວ່າແມ່ນປຸ໋ມເປົ້າທີ່ໃຊ້ຊອດແນມ

0
765

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເປີດເຜີຍຮູບພາບ “ປຸ໋ມເປົ້າຈີນ”  ກ່ອນທີ່ຈະຖືກຍິງຕົກ ວ່າແມ່ນປຸ໋ມເປົ້າທີ່ໃຊ້ຊອດແນມຫຼືບໍ.

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເປີດເຜີຍພາບ “ປຸ໋ມເປົ້າຈີນ”  ກ່ອນທີ່ຈະຖືກຍິງຕົກໃນວັນທີ 4 ກຸມພາ ໂດຍພາບຖືກຖ່າຍຈາກນັກບິນເຮືອບິນຊອດແນມ  U-2 ເຊິ່ງອາເມຣິກາສົ່ງຂຶ້ນໄປສຳຫຼວດປຸ໋ມເປົ້າດັ່ງກ່າວທີ່ຄວາມສູງ 18.000 ແມັດ.

ຈາກພາບເຫັນໄດ້ວ່າ ປຸ໋ມເປົ້າທີ່ອາເມຣິກາ ສົງໄສວ່າຈະແມ່ນປຸ໋ມເປົ້າສອດແນມຂອງຈີນນັ້ນ ມີລັກສະນະເປັນປຸ໋ມເປົ້າສີອອກເງິນ ຂາວ ດ້ານລຸ່ມຂອງປຸ໋ມເປົ້າມີການໝັດກັບວັດຖຸຢ່າງໜຶ່ງ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມທາງອາເມຣິກາກ່າວວ່າ ບໍ່ສາມາດລະບຸໄດ້ວ່າແມ່ນປຸ໋ມເປົ້າສອດແນມບໍ ຂະນະນີ້ມັນຢູ່ລະຫວ່າງການສຶກສາ ແລະ ຮວບຮວມຫຼັກຖານ.

ຂະນະດຽວການ ທາງການຈີນກ່າວວ່າ ປຸ໋ມເປົ້າດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອການເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ການສຶກສາສະພາບອາກາດເທົ່ານັ້ນ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ CNN