ຈັບມີດຂູ່ພໍ່ຕົວເອງຍ້ອນພໍ່ຍຶດໂທລະສັບບໍ່ໃຫ້ຫຼິ້ນເກມ

0
674

ເດັກນ້ອຍໃຈຮ້າຍທີ່ພໍ່ຍຶດໂທລະສັບ ເພາະຫຼິ້ນເກມຫຼາຍເກີນໄປ ເລີຍຈັບມີດອີໂຕ້ຂູ່ແທງພໍ່ຕົວເອງ.

ໃນວັນທີ 10 ກຸມພາ 2023 ສຳນັກຂ່າວຈີນ ໄດ້ເຜີຍແພ່ວິດີໂອ ທີ່ມີຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງ 7 ລ້ານເທື່ອ ໂດຍເຫດການໄດ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ກວ່າງຊີຈ້ວງ ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ພາຍໃນວິດີໂອ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເດັກຊາຍປະຖົມຄົນໜຶ່ງຈັບມີດອີໂຕ້ຂູ່ ແກວ່ງມີດໃສ່ພໍ່ຕົວເອງ ແລ້ວຮ້ອງວ່າ “ເອົາໂທລະສັບຄືນມາ”  ເພາະພໍ່ຂອງລາວຍຶດໂທລະສັບບໍ່ໃຫ້ຫຼິ້ນເກມ ໃນຊ່ວງສຸດທ້າຍຂອງວິດີໂອ ພໍ່ຕັດສິນໃຈຈັບມີດອອກຈາກມືລູກຊາຍໄດ້ທັນ ແລະ ບໍ່ມີໃຜໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.

ທາງດ້ານຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ບ້ານຖ່າຍວິດີໂອນັ້ນ ບອກວ່າ ປົກກະຕິແລ້ວພໍ່ຈະຕາມໃຈລູກຊາຍຕະຫຼອດ ແຕ່ບໍ່ໝັ້ນໃຈຄືກັນວ່າເປັນຫຍັງມື້ນັ້ນຄືຕັດສິນໃຈຍຶດໂທລະສັບລູກ.