ອາເມຣິກາເລັ່ງອະນາໄມສານພິດທີ່ມາຈາກລົດໄຟຕົກຮາງເນື່ອງຈາກມົນລະພິດໄດ້ໄຫຼລົງໃສ່ນ້ຳ

0
692

ໄມ້ຄ໌ ເດິວາຍ ຜູ້ວ່າການລັດໂອໄຮໂອ ກ່າວວ່າ ການເກັບມ້ຽນລົດໄຟບັນທຸກສານເຄມີອັນຕະລາຍທີ່ຕົກຮາງ ໃນວັນທີ 3 ກຸມພາ ທີ່ຜ່ານມາ ກຳລັງດຳເນີນໄປຢ່າງໄວ ຂະນະທີ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ສັງເກດການຕ່າງຕັ້ງຄຳຖາມເຖິງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ຈາກສານເຄມີ.

ໃນວັນທີ 16 ກຸມພາ 2023 ທາງການອາເມຣິກາລາຍງານວ່າ: ຂະບວນລົດໄຟທີ່ຕົກຮາງໃນຊ່ວງຕົ້ນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ ແລະ ມີຄວັນປົກຄຸມ ອີສປາເລສຕາຍ ໃນລັດໂອໄຮໂອ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນຕ້ອງອົບພະຍົບອອກ ພາຍຫຼັງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເຜົາທຳລາຍ ແລະ ລະບາຍສານເຄມີພິດອອກຈາກລົດໄຟບັນທຸກຖັງ 5 ຄັນ ໂດຍທາງ ໄມ້ຄ໌ ກ່າວໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ ວ່າ ປະຊາຊົນທີ່ອົບພະຍົບສາມາດກັບບ້ານໄດ້.

ໃນຂະນະທີ່ ໄມ້ຄ໌ ເດິວາຍ ຜູ້ວ່າການລັດໂອໄຮໂອ ກ່າາວ່າ ມົນລະພິດບໍ່ໄດ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ປະຊາຊົນຮ້າຍແຮງທີ່ຈະຕ້ອງອາໄສດື່ມນ້ຳຈາກແມ່ນ້ຳໃນໂອໄຮໂອ, ກົງກັນຂ້າມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍຄົນເຕືອນຜູ້ທີ່ຢູ່ອາໄສໃກ້ບໍລິເວນລົດໄຟຕົກຮາງ ຄວນດື່ມນ້ຳຈາກຂວດນ້ຳດື່ມເທົ່ານັ້ນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຜູ້ສື່ຂ່າວຈຳນວນຫຼາຍເນັ້ນຖາມ ຜູ້ວ່າການລັດໂອໄຮໂອ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກ່ຽວກັບ ຄຳຮ້ອງຮຽນຂອງປະຊາຊົນບາງຄົນທີ່ກ່າວວ່າ “ມີອາການເຈັບຫົວ” ຕະຫຼອດຈົນກັງວົນວ່າ ລັດຖະບານ ຫຼື ການລົດໄຟບໍ່ໄດ້ບອກຂໍ້ມູນທີ່ແທ້ຈິງທັງໝົດ ກ່ຽວກັບມົນລະພິດ ແລະ ອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

ສຳນັກງານປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ກ່າວວ່າ ສານເຄມີນີ້ເປັນວັດຖຸໄວໄຟສູງ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນມະເຮັງໄດ້ ຖ້າຫັນໃຈເອົາອາກາດເຂົ້າໄປ ອີກທັງສານໂຕນີ້ຖືກເຜົາມັນຈະສະຫຼາຍຕົວເປັນສານປະກອບທີ່ເປັນມົນລະພິດອື່ນໆ ລວມທັງໄຮໂດຣເຈນຄໍລາຍ.

ທາງດ້ານກະຊວງສາທາລະນະສຸກລັດໂອໄຮໂອ ກ່າວວ່າ ສານປະກອບທີ່ຮົ່ວໄຫຼ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບຫົວ ລວມເຖິງລະຄາຍເຄືອງຕາ ແລະ ດັງ ເຖິງຈະຢູ່ໃນລະດັບທີ່ປອດໄພກໍຕາມ ເຖິງວ່າຂໍ້ມູນທີ່ມີການວັດແທກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການເກັບຕົວຢ່າງອາກາດບໍ່ພົບອັນຕະລາຍໃດໆ.

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ຫົວໜ້າພະແນກນ້ຳ-ດິນ ໃນລັດໂອໄຮໂອ ທີ່ກ່າວວ່າ ເມືອງຕ່າງໆສາມາດປິດການຮັບນ້ຳຈາກນ້ຳໂອໄຮໂອໄດ້.

ແຫຼ່ງຂ່າວ Reuters