ນັກສຶກສາລາວ 10 ຄົນເດີນທາງໄປຍີ່ປຸ່ນເພື່ອລົງເລິກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງການຮ່ວມມືພັດທະນາຍີ່ປຸ່ນ-ອາຊຽນ

0
657

ໃນວັນທີ 24 ມັງກອນ 2023 ຄະນະຂອງນັກສຶກສາລາວ 10 ຄົນໄດ້ເດີນທາງຈາກ ສປປ ລາວ ໄປຍັງປະເທດຍີ່ປຸ່ນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນທີ່ຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ໂຄງການ JENESYS 2022 ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງການຮ່ວມມືພັດທະນາຍີ່ປຸ່ນ-ອາຊຽນ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍນັກສຶກສາຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ຕີມໍເລັດ. ໂຄງການນີ້ ແມ່ນສຸມໃສ່ການສະໜັບສະໜູນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີກວ່າຂອງສາຍພົວພັນຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອາຊຽນ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງບັນດາຄົນໃນໄວໜຸ່ມຂອງບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ.

ນັກສຶກສາ 10 ຄົນນີ້ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍການຮ່ວມມືກັນກັບສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະ ສູນຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ (Japan International Cooperation Center), ທີ່ເປັນອົງການຕົວແທນ ທາງການໃນການຈັດໂຄງການ JENESYS 2022. ນັກສຶກສາລາວເຫຼົ່ານີ້ຮ່ວມກັບເພື່ອນນັກສຶກສາທີ່ມາຈາກປະເທດອື່ນແມ່ນຈະຖືກແບ່ງເປັນ 5 ກຸ່ມເພື່ອປັບປຸງຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຂົາໂດຍຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມ ການປະຖະກະຖາ, ຢ້ຽມຢາມຊົມບັນດາສະຖາບັນ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງຈະໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບການໃນບັນດາງານວັດທະນະນະທໍາທີ່ແຕກຕ່າງ, ການປະຊຸມ ແລະ ການປຶກສາຫາລືກັບ ຄົນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ທີ່ ຍີ່ປຸ່ນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເປັນທີ່ຄາດຫວັງເພື່ອແບ່ງປັນປະສົບການຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ, ຮຽນຮູ້ໃນສິ່ງຕ່າງໆ ແລະ ເຂົ້າໃຈກັບຜູ້ຄົນໃນວົງທີ່ກວ້າງກວ່າຢູ່ທີ່ທາງບ້ານ ແລະ ຕ່າງປະເທດໂດຍນໍາໃຊ້ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍໃນຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທີ່ອາໄສ ຢູ່ທີ່ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາກັບຄືນປະເທດ.

JENESYS (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths) ແມ່ນໂຄງການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງ ຄົນສູ່ຄົນ ທີ່ແນ່ໃສ່ໄວໜຸ່ມ ລະຫວ່າງ ຢີ່ປຸ່ນ ແລະ ຂົງເຂດອາຊີ-ປາຊີຟິກ. ໄວໜຸ່ມລາວຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຄົນ ເຄີຍໄດ້ໄປຍີ່ປຸ່ນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການດັ່ງກ່າວ ນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງ ໂຄງການ JENESYS ໃນປີ 2007 ເປັນຕົ້ນມາ. ຫຼັງຈາກ 2 ປີທີ່ໄດ້ຖືກຢຸດຕິລົງຍ້ອນການລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ການຢ້ຽມຢາມແບບເຊິ່ງໜ້າໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນຄືນໃນເດືອນຕຸລາ 2022. ມັນເປັນທີ່ຄາດຫວັງວ່າໂຄງການແລກປ່ຽນເຫຼົ່ານີ້ຈະສືບຕໍ່ສ້າງພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍາວນານ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສປປ ລາວ.