ແຈ້ງການເປີດບໍລິການພິມປື້ມສຳມະໂນຄົວ ແລະ ອອກບັດປະຈຳຕົວປະຊາຊົນແບບໃໝ່

1
1079

ໃນວັນທີ 16 ມັງກອນ ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເລກທີ 364/ຄກຖ ແລະ 363/ຄກຖ ໄດ້ອອກມາແຈ້ງການຄືດັ່ງນີ້:

1 COMMENT

Comments are closed.