ບໍລິສັດເບຍລາວປັບຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າໃໝ່ບາງປະເພດ

0
742

ບໍລິສັດເບຍລາວອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບການປັບຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າໃໝ່ບາງປະເພດ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: