“ຊຸບເປີຍຸງ” ຂ້າດ້ວຍຢາຂ້າແມງໄມ້ກໍບໍ່ຕາຍ

0
571

ຍຸງ ເປັນພາຫະນຳເຊື້ອພະຍາດມາສູ່ຄົນ ແລະ ກຳລັງສ້າງຄວາມກັງວົງເພີ່ມຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ນັກວິໄຈທົ່ວໂລກ ພາຍຫຼັງທີ່ຜົນງານວິໄຈຫຼ້າສຸດຂອງນັກວິທະຍາສາດຍີ່ປຸ່ນ ພົບວ່າ “ຍຸງ” ສ່ວນຫຼາຍກຳລັງມີວິວັດທະນາການ ທີ່ທົນຕໍ່ຢາຂ້າແມ້ງໄມ້ ຫຼື ຢາກຳຈັດຍຸງ.

ໂດຍ ທ່ານ ຊິນຈິ ຄາໄຊ ນັກວິໄຈສະຖາບັນໂຣກຕິດເຊື້ອແຫ່ງຊາດໃນຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ສຶກສາຕົວຢ່າງຍຸງໃນຫຼາຍໆປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ທີ່ພົບການແຜ່ລະບາດຂອງໄຂ້ເລືອດອອກຫຼາຍ ແລະ ຍັງພົບວ່າຍຸງສ່ວນຫຼາຍໃນ 2 ປະເທດນັ້ນໄດ້ກາຍພັນເປັນ “ຊຸບເປີຍຸງ” ທີ່ທົນທານຕໍ່ຢາຂ້າແມ້ງໄມ້ ຫຼື ຢາກຳຈັດຍຸງ ປະເພດ “Pyrethroid” ເຊິ່ງກໍ່ເປັນຢາກຳຈັດຍຸງທົ່ວໄປໃນບ້ານເຮົາ.

ໂດຍລາຍງານລະບຸວ່າ ຢາຂ້າແມງໄມ້ສາມາດຂ້າຍຸງໄດ້ແຕ່ 10% ບາງຄັ້ງກໍບໍ່ສາມາດຂ້າໄດ້ຈັກໂຕເລີຍ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນກໍຄືພົບຍຸງ 78% ຂອງຍຸງບ້ານມີການກາຍພັນ ເຮັດໃຫ້ພວກມັນຕ້ານຢາຂ້າແມ້ງໄມ້ ຫຼື ຢາກຳຈັດຍຸງ ຍ້ອນແນວນີ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍມີການແຜ່ລະບາດຂອງໄຂ້ເລືອດອອກ ແລະ ມາເລເຣຍ.

ນອກນັ້ນ ປະເທດລາວເຮົາກໍຍັງມີການລະບາດຂອງໄຂ້ເລືອດອອກ ແລະ ມາເລເຣຍ ເຊິ່ງມັນກໍເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍທີ່ ຍຸງ ໃນປະເທດລາວເຮົາສ່ວນຫຼາຍມີການກາຍພັນເປັນ “ຊຸບເປີຍຸງ” ທີ່ທົນຕໍ່ຢາຂ້າແມ້ງໄມ້ ຫຼື ຢາກຳຈັດຍຸງ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ abcNEWS