ຝຣັ່ງແຈກຖົງຢາງອະນາໄມ ແລະ ຢາຄຸມກຳເນີດ

0
537

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສຳນັກຂ່າວ CNN ລາຍງານວ່າ: ໃນຂະນະນີ້, ມີຖົງຢາງອະນາໄມຟຣີ ສໍາລັບໄວໜຸ່ມອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 26 ປີຕາມຮ້ານຂາຍຢາໃນປະເທດຝຣັ່ງ, ເຊິ່ງນີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງສິ່ງທີ່ ທ່ານ ເອັມມະນູເອວ ມາຄົງ ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ເອີ້ນວ່າ “ການປະຕິວັດຂະຫນາດນ້ອຍໃນການດູແລສຸຂະພາບປ້ອງກັນ”

ຍຸດທະສາດດ້ານສຸຂະພາບໃໝ່ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ (STDs) ໃນບັນດາໄວໜຸ່ມໃນປະເທດຝຣັ່ງ, ໃນວັນປີໃໝ່ ແລະ ປະກາດໂດຍ ທ່ານ ມາຄົງ (Macron) ໃນເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານມາ ໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນແນໃສ່ຄົນອາຍຸ 18-25 ປີ, ແຕ່ຕໍ່ມາໄດ້ຂະຫຍາຍໄປສູ່ກຸ່ມເດັກນ້ອຍ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຜູ້ຍິງໃນຝຣັ່ງສາມາດເຂົ້າເຖິງການຄຸມກຳເນີດຟຣີ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2023 ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ລວມເຖິງການປຶກສາຫາລືກັບແພດ ຫຼື ຜພະແນກຜະດຸງຄັນ ແລະ ຂະບວນການທາງການແພດທີ່ກ່-ວຂ້ອງກັບການຄຸມກຳເນີດທີ່ພວກເຂົາເລືອກ.

ມາດຕະການຫຼ້າສຸດມີຂຶ້ນ ເນືອງຈາກໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກຄາດຄະເນວ່າອັດຕາການຕິດເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ໃນປະເທດຝຣັ່ງຈະເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 30 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2020 ແລະ 2021.