WHO ແລະ CDC ເຕືອນໄພຈາກພະຍາດໝາກແດງ

0
676

ອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ກ່າວວ່າ: ພະຍາດໝາກແດງແມ່ນໜຶ່ງໃນໄວຣັສທີ່ຕິດເຊື້ອຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ຕິດຕໍ່ມາຫາຄົນ. ແຕ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ເກືອບໝົດດ້ວຍການສັກວັກຊີນ, ໂດຍ 95% ຂອງປະຊາກອນຕ້ອງໄດ້ສັກວັກຊີນເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດ.

ອົງການ​ອະນາ​ໄມ​ໂລກ (WHO) ​ແລະ ສູນ​ຄວບ​ຄຸມ ​ແລະ ປ້ອງ​ກັນ​ພະຍາດ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ (CDC) ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ​ໃນ​ປີ 2021, ອຸປະສັກ​ຕ່າງໆ​ຈາກ​ພະຍາດ​ໂຄ​ວິດ-19. ດ້ວຍເຫດນີ້, ເດັກນ້ອຍເກືອບ 40 ລ້ານຄົນ ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໝາກແດງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈໍານວນກໍລະນີພະຍາດຫມາກແດງບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບປີກ່ອນ.

ການທີ່ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນໄດ້ຫຼຸດລົງ, ແຕ່ວ່າການຕິດເຊື້ອບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ. ມັນເກີດມາຈາກການປະສົມປະສານຂອງປັດໃຈເຊັ່ນ: ມາດຕະການຫ່າງໄກທາງສັງຄົມທີ່ຍັງໃຊ້ຢູ່ ແລະ ວົງຈອນທໍາມະຊາດຂອງພະຍາດຫມາກແດງ ແຕ່ຫຼັງຈາກນີ້ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ, WHO ໄດ້ເຫັນເຖິງການແຜ່ລະບາດໃຫຍ່ຊະນິດສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນຫຼາຍຄັ້ງ, ພາຍໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາ, ການລະບາດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 19 ເປັນເກືອບ 30 ຄັ້ງ ຄວາມໜ້າກັງວົນຫຼາຍແມ່ນພາກສ່ວນຂອງ sub-Saharan ໃນອາຟຣິກາ.

ທີ່ມາ: WHO