ປະຊາກອນໂລກ ອາດຈະຮອດ 8ພັນລ້ານຄົນ ໃນ 15 ພະຈິກນີ້!

0
905

ໃນວັນທີ 7 ພະຈິກ ທີ່ຜ່ານມາ, ສຳນັກຂ່າວ AFP ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ກອງທຶນປະຊາກອນແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (UNFPA) ປະຊາກອນໂລກຈະມີຈໍານວນຮອດ 8ພັນລ້ານຄົນ ໃນກາງເດືອນພະຈິກນີ້ ແລະ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມ ເຖິງວ່າບາງເທື່ອຈະມີການສະລໍໂຕລົງທ່າມກາງຄວາມແຕກຕ່າງໃນແຕ່ລະພູມິພາກ.

ຖືວ່າເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 3 ເທົ່າ ຂອງຈຳນວນປະຊາກອນໂລກທີ່ເຄີຍມີການເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 1950, ຫຼັງຈາກນັ້ນປະຊາກອນໂລກກໍມີການຫຼຸດລົງ ໂດຍຫຼຸດລົງຈາກ 2.1% ລະຫວ່າງປີ 1962-1965 ເຫຼືອພຽງ 1% ໃນປີ 2020 ກໍຍັງຫຼຸດລົງເຫຼືອ 0,5 ພາຍໃນປີ 2050 ເນື່ອງຈາກອັດຕາການຈະເລີນພັນຍັງຄົງຫຼຸດລົງຕໍ່ເນື່ອງ.

ລາຍງານລະບຸຕື່ມວ່າ: ດ້ວຍອາຍຸໄຂທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຈົນໄປຮອດແມ່ຍິງໃນໄວຈະເລີນພັນສົ່ງຜົນໃຫ້ UNFPA ຄາດວ່າປະຊາກອນໂລກຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມປະມານ 8,500ລ້ານຄົນໃນປີ 2030 ຈະເປັນ 9,700 ລ້ານຄົນໃນປີ 2050.

ປັດໃຈສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນເພີ່ມຂຶ້ນຄື ອາຍຸໄຂສະເລ່ຍທີ່ຍັງເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍໃນປີ 2019 ມີອາຍຸ ສະເລ່ຍ 72,8 ປີ ແລະ ຄາດວ່າໃນປີ 2050 ຈະມີອາຍຸໄຂສະເລ່ຍ 77.2 ປີ.

ປະຊາກອນອິນເດຍໃນປັດຈຸບັນ ຍັງຕໍ່າກວ່າຈີນ ແຕ່ຄາດວ່າຈະສາມາດແຊງຈີນໃນປີ 2023 ແລະ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 1,700ລ້ານຄົນໃນປີ 2050.

ອ້າງອີງກາລາຍງານຈາກ Matichon